Stavba nové čtyřpodlažní budovy, včetně podzemního podlaží pro garáže a rekonstrukce současného objektu krajského ředitelství ve Zlíně, je součástí projektu „Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům”.

„V loňském roce na něj byla získána dotace z programu EU IROP ve výši 133 miliónů korun. Předpokládaná výše nákladů na celou realizaci stavby se vyšplhala na 148 miliónů korun,” informovala tisková mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Nová stanice vyroste za současnou budovou ve Zlíně v Přílucké ulici.
„Především výjezdovým hasičům, kteří jezdí k mimořádným událostem, poskytne moderní zázemí včetně jídelny, posilovny, odpočívací místnosti, velké garáže pro parkování výjezdových vozidel i dalších místností pro skladování techniky. Vznikne zde i místnost pro jednání krizového štábu,“ vyjmenovala tisková mluvčí.

Veškeré práce budou po dobu dvou let probíhat za plného provozu, proto musí být vše zkoordinováno tak, aby nebyl ohrožen a omezen chod stanice.

Důvodem stavby nové budovy je podle Lucie Javoříkové kapacitně a technologicky nevyhovující nynější budova, v níž sídlí krajské ředitelství a zároveň i stanice zlínských profesionálních hasičů.

Nová budova se stavebně propojí se stávajícím objektem, v němž po rekonstrukci budou uvolněné prostory přestavěny na kanceláře, sklady a zázemí pro zaměstnance krajského ředitelství. „Tato rekonstrukce bude hrazena ze státního rozpočtu a je odhadnuta na 15 miliónů korun,” dodala mluvčí hasičů. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.