„Výběr dodavatele stavebních prací za 26 544 000 korun, které budou zahájeny v červnu, schválili krajští radní,“ uvedla v pondělí 21. května tisková mluvčí kraje Adéla Kousalová.

„Půjde o rozšíření tohoto objektu o třetí nadzemní podlaží, kde mimo jiné vzniknou školicí místnost až pro 80 osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér či výcviková počítačová místnost,“ přiblížil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Současná školicí střediska, kterými disponují krajští zdravotničtí záchranáři, jsou spíše menšího charakteru. Nově vzniklé prostory umožní proškolování větší skupiny osob i nácvik specifických dovedností a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému, nezbytných pro řešení mimořádných událostí.

„Akce je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu,“ dodala krajská tisková mluvčí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.