„Je to jen část výdajů, které kraj zaplatil v měsících září, říjen a listopad 2017 za udržování ohradníků. Žádosti o proplacení dalších výdajů budou následovat,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který v kraji v souladu s krizovým zákonem vyhlásil stav nebezpečí a posléze nařídil kontrolu funkčnosti nainstalovaných elektrických ohradníků.

Dalších 1,8 miliónu korun investoval kraj na zakoupení odchytových klecí. „Tuto částku budeme také žádat po Ministerstvu zemědělství,“ doplnil hejtman.

Od 30. srpna 2017 veškerá opatření na území Zlínského kraje řídí Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči prostřednictvím mimořádných veterinárních opatření.

V souladu s nařízeným mimořádným veterinárním opatřením Zlínský kraj i nadále zajišťuje provoz dříve vybudovaných elektrických ohradníků a je připraven pomáhat Státní veterinární správě a Ministerstvu zemědělství zvládat africký mor prasat.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června 2017 na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.