„Jsme si vědomi toho, jak důležitou roli ve městě hraje zeleň, především pak v jeho centru. V rámci modernizace chystáme zeleň upravit tak, aby byla nejen okrasou náměstí Míru, ale také místem pro různé aktivity, třeba v rámci projektu Živý Zlín. Což znamená, že trávník by měl být zátěžový, ten se osvědčil třeba v nedalekém parku Komenského,“ prohlásil primátor Miroslav Adámek, který bude garantem přípravy modernizace náměstí.

Náměstí Míru bude potřeba přizpůsobit současným požadavků kladeným na navštěvované centrum krajského města. Jedním z klíčových témat bude začlenění pódia, jehož podoba po letech provizoria již nestačí. Proměna se bude týkat také provozu, koncepce zeleně, a například i restauračních předzahrádek.

„Součástí připravované přestavby budou i navazující úseky ulic Rašínova, Bartošova a pozornost bude věnována i části třídy Tomáše Bati mezi náměstím a tržištěm. Důležitá totiž není jen plocha samotného náměstí, ale i jeho provázanost s okolím,“ upozornil Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování magistrátu.

„Modernizace náměstí Míru bude probíhat podle návrhu, který vzejde s největší pravděpodobností ze soutěže vypsané pro architekty. Samotné práce začnou v příštím volebním období, tedy po roce 2018. Náklady se odhadují na desítky miliónů korun, práce tak budou pravděpodobně rozděleny do několika etap,“ vysvětlil tiskový mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Náměstí Míru má pro Zlín zásadní význam, jde o přirozené centrum města a dějiště nejvýznamnějších akcí. Dříve se jmenovalo Hlavní a Masarykovo. Zajímavostí je, že v domě č. p. 63 zahájili v roce 1894 své podnikání Tomáš, Antonín a Marie Baťovi, z těchto skromných začátků poté vyrostl obuvnický gigant Baťa. Současná podoba plochy náměstí pochází z rekonstrukce na konci osmdesátých let, k poslední zásadnější změně na náměstí došlo v roce 2001, kdy z něj byly odstraněny prodejní buňky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.