Velkým problémem neziskových organizací a mnohých sdružení jsou finance. Pokud shání finanční prostředky na nákup vybavení, či realizaci vlastního projektu, banky se vůči nim otočí vesměs zády. Šance pro rozvoj je zcela novým nástrojem mikrofinancování s jasnými a etickými pravidly nebankovního financování.

„Navrhovaný mechanismus je finanční inovací, která podporuje tvorbu pracovních příležitostí především pro znevýhodněné spoluobčany. Sociálním podnikům, živnostníkům a drobným zemědělcům přinese nejen možnost obstát v současných složitých podmínkách, ale zejména vytvoří předpoklady pro další rozvoj,“ informoval realizátor projektu Pavel Vaškovič.

Projekt financovaný z prostředků EU odstartoval v prosinci minulého roku. Se zkušenostmi s prvními připravovanými obchody, zajímavými postřehy z problematiky financování neziskové sféry a z oblastí sociální ekonomiky vystoupili ve Zlíně na workshopu v Technologickém inovačním centru specialista na sociální pedagogiku a přednášející na University of New York in Prague Ali Tanweer, nositelé a realizátoři projektu Ing. Miloš Altner a Ing. Petr Vaškovic ze společnosti OCCASIO, o.p.s. a výkonný ředitel Regionu Bílé Karpaty Zdeněk Mikel. Mezi účastníky nechyběli zájemci z řad sociálních firem, malých a středních firem a dalších neziskových a rozpočtových organizací.

„Absence mikrofinancování je případem selhání trhu finančního zprostředkování. Iniciativa Evropského sociálního fondu na podporu mikrofinancování, jejímž výsledkem je i náš projekt Šance pro rozvoj, chce tuto mezeru na finančním trhu alespoň z malé části pomoci zmenšit. Jejím smyslem je pomoci zprostředkovávat úvěrové vztahy mezi věřiteli a mikroklienty a edukačně a metodicky pomáhat oběma stranám úvěrového vztahu, tak aby jednotlivé projekty mikroklientů a jejich financování skončily úspěchem,“ informoval bývalý místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, jenž je také odborným garantem projektu.

Projekt Šance pro rozvoj umožňuje přístup k externímu financování za předem daných, etických a dostupných podmínek. Propojuje sociální podniky a mikropodnikatele s vybranými soukromými investory. Etické podmínky vychází z principů Evropského kodexu Sociálního mikrofinancování. Projekt je realizován společností OCCASIO o.p.s. ve spolupráci s partnerem Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.