Právě vodní pramen, nad nímž je vybudována malá kaple, je jedním z důvodů, proč je toto místo od 18. století vyhledáváno.

Pověst praví, že voda ze studánky navrátila zrak místní mlynářce Anně Vlaštovicové. Poté pak byli touto vodou vyléčeni i další, včetně Doroty Jahodíkové z Pašovic, která z vděčnosti za své uzdravení věnovala poutnímu místu obraz Matky Boží kojící od neznámého malíře. Obraz je nyní umístěn na hlavním oltáři poutního kostela. Ojedinělý a ve střední Evropě zcela výjimečný je zejména námět díla zobrazující Pannu Marii při kojení. 

Dnešní křížová cesta ve strmém kopci nad kostelem, pochází z období po I. světové válce, kdy byla vybudována jako vzpomínka na padlé vojáky a poutníky a jednotlivá zastavení byla věnována jak okolními obcemi, tak i obcemi z nedalekého Slovenska. Šest set metrů dlouhá křížová cesta s kamennými reliéfy je zakončena malou kapličku, v níž je kopie oltářního obrazu z kostela.

Přes Malenisko vede turistická stezka přímo do Luhačovic (žlutá trasa, vzdálenost 7 km), ale také na nedalekou zříceninu hradu Starý Světlov (zelená značka, 1,2 km). Ten byl zmiňován již ve 14. století, o 200 let později začal pustnout poté, co majitelé (Landštejnové) vybudovali v Bojkovicích jiné sídlo - Nový Světlov.

Cykloturisté naleznou odbočku na Malenisko na cyklotrase č. 5054 spojující Luhačovice se Zlínem. Stezky vedoucí do Provodova z Luhačovic po úbočích hory Komonec pak uspokojí milovníky terénních trailů. 

Malenisko u Provodova je v současnosti nejen významným poutním místem (hlavní pouť je konána v neděli po slavnosti Panny Marie Sněžné (letos 9. srpna), ale také zajímavým místem, kam se vyplatí naplánovat víkendový výlet. Třeba za uzdravující vodou.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.