V roce 1973 byl po sto letech v Beskydech opět zaznamenán medvěd, od konce 80. let 20. století se zde udržuje populace rysa ostrovida a konečně od roku 1994 žijí u nás trvale i vlci. Je možné, aby tyto šelmy žily v sousedství lidí?

Touto otázkou se zabývá výstava, kterou připravil kolektiv švédských a norských autorů a pro české reálie ji doplnilo hnutí DUHA. Představuje více či méně úspěšné pokusy těchto šelem o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Podle odborníků se tyto šelmy do jisté míry dokázaly vyrovnat se změnami, které v naší krajině nastaly. Teď je řada na nás, abychom překonali předsudky a strach a dokázali jejich přítomnost přijmout. Jsme toho schopni?

Ve čtvrtek 9. února se 17 hodin ve výstavních prostorách zlínského zámku - v malém výstavním sále - uskuteční vernisáž výstavy Soužití s velkými šelmami. Tato akce bude spojena s besedou a promítáním filmů. Přednášet bude Michal Bojda, terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc.

„Příchozí se dozví, kolik se aktuálně vyskytuje rysů, vlků a medvědů v Beskydech, jaký mají pro les význam a proč jsou chráněni. Řeč bude také o tom, zda mohou být velké šelmy člověku nebezpečné a jak se zachovat v případě setkání s medvědem. Přednášející přiblíží některé zajímavosti ze života beskydských rysů, k vidění budou i autentické záběry, které byly pořízeny za pomocí speciálních fotopastí. Informovat bude i o tzv. vlčích hlídkách a blíže představí jejich práci v terénu. Bude příležitost prohlédnout si odlitky stop, ze zvukového záznamu zazní i hlasy šelem. Návštěvníci si budou moci z besedy odnést plakáty a samolepky s vlkem, rysem a medvědem,“ uvedl RNDr. Dušan Trávníček z přírodovědného odboru Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Promítnut bude krátký film Sebastiana Koernera Vlci v Lužici, který zachycuje život vlků v německé Lužici nedaleko polských a českých hranic. Tyto unikátní záběry dvou smeček volně žijících vlků v kulturní krajině obývané lidmi doplní také dokument z amerického Yellowstonského národního parku.

Soužití s velkými šelmami výstava přibližuje na 31 panelech pomocí textů a množství fotografií, které doplňují trojrozměrné předměty - preparáty rysa a vlka a lebky našich malých šelem. K vidění bude do 6. května.

Vstup na čtvrteční vernisáž i besedu je volný.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.