Metodu Tým okolo dítěte odstartovalo Educo pilotním projektem v roce 2017 a od samého začátku sklízí pozitivní ohlasy jak ze strany rodičů, tak ze strany odborníků.

„Ze setkání Týmu okolo dítěte si odnáším ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka malého Honzíka.

K setkání se vyjádřila také speciální pedagožka Petra Slováková ze Speciálně pedagogického centra ve Zlíně „Tým okolo dítěte považuji za unikátní a velkolepý projekt s možností podpořit rodinu s dítětem se zdravotním postižením v jejich mnohdy nelehké situaci. Můžeme jim touto metodou vyjádřit podporu, nabídnout jim podpůrná opatření a zajistit jim tak pro jejich dítě kvalitnější život.“

Educo přeneslo principy mezioborové spolupráce z Velké Británie, kde s metodou Team Around the Child přišel autor Peter Limbrick. Sám autor bude o metodě přednášet spolu s dalšími kolegy z Velké Británie na mezinárodním workshopu, který Educo pořádá v prostorách Univerzity Tomáše Bati 12. a 13. dubna.

„Mezinárodní workshop je pro Educo dalším milníkem, jak přiblížit důležitost mezioborové spolupráce odborníkům, kteří pečují o rodiny s dětmi, které neměly jednoduchý vstup do života. Chceme tím poskytnout možnost odborné veřejnosti i rodičům seznámit se s metodou Tým okolo dítěte i jeho autorem,“ doplnila Dagmar Machová, ředitelka Střediska rané péče Educo Zlín.

Workshop je určen kolegům z rané péče, ze zdravotnictví a školství, kteří se zajímají o téma mezioborové spolupráce v praxi. „Část programu je určena přímo rodičům dětí se zdravotním postižením, kteří by si chtěli poslechnout více informací o metodě Tým okolo dítěte. Součástí workshopu budou panelové diskuze, přednášky i kazuistické semináře tlumočené do českého jazyka,“ vysvětlila vedoucí služby Educo Jana Hunáková.

Další informace o workshopu jsou na FB stránkách Střediska rané péče Educo Zlín z.s.: https://www.facebook.com/events/754734094925140/

Středisko rané péče Educo Zlín z.s. poskytuje podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením (od narození do 7 let věku dítěte) již 14 let. Jedná se o terénní sociální službu, která je pro rodiny a jejich děti zdarma. Educo poskytuje v současné době odbornou podporu 110 rodinám ve Zlínském kraji. Svou pozornost věnuje dětem s autismem, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětem předčasně narozeným.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.