Petr Stanický pochází ze zlínského regionu a v současné době vyučuje na zdejší univerzitě, kde je vedoucím Ateliéru Design skla. Jeho cesta sem ale vedla přes studia v Praze i v zahraničí, zde přišel do kontaktu s umělci jako jsou Leonid Lerman, Eric Fischl nebo Bruce Chao, a získal řadu zkušeností i mezinárodní renomé. Souběžně se zlínskou výstavou jsou dva autorovy site-specific objekty prezentovány ve Victoria & Albert Museu v Londýně.

Nosným tématem výstavy v Galerii Václava Chada je prostor. „Prostor jako ústřední pojem tmelí také celé Stanického dílo. Přesto nesmíme opomínat, že všudypřítomným jmenovatelem jeho úvah nad prostorovostí je otázka lidského bytí,“ charakterizovala zaměření autora kurátorka výstavy Ilona Víchová.

Pro výstavu připravil Stanický specifickou instalaci motivovanou respektem k místu, jeho tradici a paměti. „Rozměrnější instalace z pozinkovaných kovových sítí „V místě“ je vestavěná do menšího sálu galerie, vyrůstá z pevně daných prostorových dispozic, které však rozpouští a rozehrává do tématu iluze, klamu a pomíjivosti.“

K další zajímavým exponátům patří nástěnný reliéf „Anthropoid 42“. Stanický v něm pietně otiskl do tenké olověné fólie reliéf zdi obklopující okénko krypty, za kterým se ukrývali atentátníci na říšského protektora. Dílo se vztahuje k určitému místu v konkrétním čase, v úzké vazbě na milníky lidské historie.

Vazbu ke konkrétnímu prostoru, tentokrát k prostředí galerie, má „Velké nároží“. „Rozměrný objekt je vystavěn na principu přesného spojování (čepování) dřevěných elementů. Původem tvaru je vykotlaný kmen stromu, který je rozřezán a přesekán a znovu spojen do architektonického objektu,“ přiblížila kurátorka Víchová.

Výstava Zpřítomnění je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je zdarma až do 9. února 2018, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin.

Na programu budou i dvě komentované prohlídky. První povede sám Petr Stanický a proběhne v rámci programu Zlín Design Marketu v sobotu 9. prosince od 15 hodin. Druhá komentovaná prohlídka je zařazena na samý závěr výstavy – ve čtvrtek 8. února v 17 hodin ji povede kurátorka výstavy Ilona Víchová.

Další informace o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.   

Petr Stanický (*1975 v Bystřici pod Hostýnem) je výrazný český sochař a vysokoškolský pedagog. Po studiu na Střední škole uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze – ateliér sochařství u prof. Kurta Gebauera, a skla v architektuře u prof. Mariana Karla. Na zahraniční studijní pobyty zamířil např. na College of Art ve skotském Edinburghu, Rhode Island School of Design v USA a na postgraduální program na New York Academy of Art. V současné době je vedoucím ateliéru Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.