Na místě bývalého hostince zůstala rovná plocha, která umožňuje dobrý výhled projíždějícím řidičům.

„Stavební firma budovu hospody zbourala, aby se uvolnilo místo pro pozdější posunutí silnice dále od dřevěné stavby s balkonem na protější straně komunikace. Demoliční práce probíhaly od letošního července do září a Ředitelství silnic Zlínského kraje za ně zhotoviteli zaplatí 2,726 miliónu korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.

Předmětem zakázky bylo vyklizení všech budov a demolice ubytovacího hostince Na Vranči, který tvořil bodovou závadu ve směrovém vedení silnice.

„Šlo o zděnou stavbu s různými druhy zastropení a sedlovou střechou. Součástí zakázky byla i demolice zděného skladu, septiku a oplocení. Stavební firma postupně rozebírala částečně ručně a částečně strojně jednotlivé konstrukce a musela rovněž odvézt a zlikvidovat veškerý odpad,“ přiblížil tiskový mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Dodavatelem demoličních prací byla firma Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí. Demolice bývalého hostince je podmínkou budoucí rekonstrukce silničního průtahu v Novém Hrozenkově.

„Hospodu včetně pozemku pod stavbou vykoupil v roce 2016 Zlínský kraj, okolní pozemky vykoupil městys Nový Hrozenkov. Příslušný stavební úřad byl požádán o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci přilehlého dvoukilometrového úseku silnice. Její osa bude posunuta dále od stavby na opačné straně vozovky, kde nyní dřevěný balkon vyčnívá nad jízdní pruh,“ vysvětlila Renata Janečková.

Podél komunikace vybuduje městys nové chodníky. Pro rekonstrukci silnice chce ŘSZK využít prostředky evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení rekonstrukce silnice se předpokládá v letech 2018-2019.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.