Toto vybavení využijí konkrétně pacienti na odděleních intermediární péče, multidisciplinární jednotce intenzivní péče, porodním sále nebo na novorozeneckém či dětském oddělení, kde bude sloužit pacientům všech věkových kategorií.

Nové volumetrické pumpy, které slouží pro přesné dávkování léčiv či krevních infuzí z infuzních lahví a vaků, mají intuitivní ovládání a jsou určeny pro dávkování pomocí běžně dostupných infuzních setů.

„Nové pumpy mají podsvětlený barevný dotykový displej, který umožňuje jednoduché ovládání. Pumpy přitom umožňují manuální i automatické dávkování s nastavením času, objemu a rychlosti,“ vysvětluje referent zdravotnické techniky a ústavní metrolog Nemocnice Valašské Meziříčí Jaromír Petřík s tím, že jde o spolehlivé infuzní volumetrické pumpy, ideální pro pacienty u lůžka s nutným dávkováním léčiv.

Další novinka, lineární dávkovače, jsou pak medicínské přístroje pro řízenou infuzi léčiv do těla pacienta pomocí jedné nebo více stříkaček. „Lineární dávkovače jsou řízené mikroprocesorem a slouží k bezpečnému, přehlednému a přesnému nitrožilnímu podávání. Tato zařízení dokáží z injekční stříkačky pomalu podle nastavení aplikovat lék do centrálního žilního systému pacienta,“ popisuje princip zařízení Petřík s tím, že rychlost dávkování je u lineárních dávkovačů nastavena zdravotnickým personálem a indikována přístrojem jako objem za jednotku času.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.