Svá formálně minimalistická plátna vystavuje absolvent pražské AVU v Rožnově po sedmileté přestávce. Na velkorysých formátech předkládá autor divákům ke kontemplaci osobité studie fascinujícího řádu přírody. Okolní svět, kterým je malíř obklopen, představuje jeho téměř výlučný leitmotiv, a proto je i společným prvkem děl umístěných v současné expozici.

Vystavené kompozice jsou definovány uměřenými vizuálními prostředky jak tvarovými, tak i barevnými. Svou pozornost autor zaměřuje především na jediný ústřední námět, který v obraze zaujímá výlučné postavení, nebo tento motiv zmenšuje a zmnožuje, čímž vyplňuje podstatnou část plátna. Takovýmto opakováním dochází k vytváření určitých sítí nebo rastrů, které i přes svou logiku a řád ponechávají prostor pro asymetrické odchylky a drobné nedokonalosti odpozorované v přírodě.

Na vystavených malbách je patrná vizuální příbuznost jejich kompozičních prvků s organickými tvary, univerzálními symboly a znaky. Skrze tento možný dialog dochází k propojení světa myšlenkového se světem materiálním, k čemuž u Tichého dochází zcela intuitivně. Při pohledu na díla pak získáváme pocit, že skrze tuto koexistenci můžeme nahlédnout něco skutečně autentického a původního.

Tvůrčí proces autor chápe jako děj, do kterého je žádoucí vědomě zasahovat co možná nejméně. Snaží se proto pouze vstřebávat podněty, jež ho obklopují a pomocí výtvarného gesta na ně upozornit a přetlumočit je divákům. Svými obrazy podvědomě reaguje na základní axiom filosofie, kterým je prostý, přitom však nekonečný úžas nad samotným bytím. Plátna Oldřicha Tichého budou v galerii Crears vystavena do 18. května.

Další informace: http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.