Největší obliby se dočkala figurína pro nácvik kardiopulmonální resuscitace a nejhlasitější obdiv sklidily živé ukázky zásahů, které zdravotníci předvedli ve spolupráci s hasiči.

„Letošní atmosféra byla opravdu skvělá, počasí vyšlo příjemně. Lidé houfně chodili trénovat resuscitaci, desítkám zájemců jsme ukazovali správné přiložení ambuvaku a se spoustou příchozích jsme si také příjemně popovídali o poskytování první pomoci, o zdraví i naší nemocnici,“ vyjmenovává Bc. Anna Staňková, záchranářka ARO Nemocnice Valašské Meziříčí, s tím, že během akce byly rozdány také desítky edukačních brožurek, ve kterých návštěvníci našli potřebné informace ohledně první pomoci.

Největšího obdivu, pozornosti i ovací se však dočkaly ukázky reálných zásahů, které zdravotníci předvedli společně s hasiči v pátek na náměstí ve Valašském Meziříčí a v sobotu na náměstí ve Fulneku.

Zatímco páteční zásah simuloval postup při požáru, sobotní ukázka znázorňovala dopravní nehodu. V obou případech se členové hasičského záchranného sboru nejprve postarali o vyproštění osob a následně zdravotníci Nemocnice Valašské Meziříčí o poskytnutí první pomoci.

„Obě ukázky zásahů byly skutečně autentické a zcela si získaly pozornost velkých i malých diváků. Jejich hlasitý potlesk byl skvělou odměnou za vynaložené úsilí obou záchranných složek,“ dodala Bc. Anna Staňková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.