Sehnat lístky na skautský ples je něco tak nemožného, jako koupit  banány před rokem "osmdesát devět". A co za to může? Jednoduše kvalita neboli perfektní zábava, kterou je bál známý po širokém okolí. Je za ním spousta práce a času, ale určitě také elánu a chutě, s jakou skauti ples pro jiné chystají. Podobných akcí, které nepostrádají na významu, mají naši skauti několik.

Například pravidelně v dubnu se připojují k projektu Ukliďme Česko, kdy jako dobrovolníci čistí les od odpadků a jiných hrůzných věcí, které do něj nepatří. V květnu se již několikátým rokem zapojují do charitativního programu známého pod názvem Květinkový den. Učí také nejmenší a nejmladší si vzájemně pomáhat, podporovat se, a vnímat život jinak než jen z hmotné stránky. Jezdí společně na výlety, tábory, setkání, semináře, účastní se tematicky zaměřených besed.

Kromě těchto aktivit se děti pravidelně každý týden scházejí v klubovně. „Program schůzek je bohatý na hry, sportovní aktivity, skautské dovednosti či tvoření,” popsala činnost skautů jejich vedoucí Ludmila Rumánková Mužikovská. „Dovolím si touto cestou také poděkovat našim zodpovědným rádcům, kteří odvedou nejtěžší a velký kus práce. Mezi tyto jména patří Anna Bučková, Zuzka Paláčková, Liduška Fusková, Maruška Ryzová, Zuzana Tomečková, Eva Tkadlecová a Anetka Tkadlecová,” dodala.

Junák neboli skaut sdružuje padesát tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.