Výtvarník Jiří Kuděla se v současné době věnuje obrazům, jejichž pojítkem je klasický malířský portrét avšak z osobitého pohledu. Jedná se o konkrétní podobizny, záměrně zbavené jejich fyziognomie a psycho-fyzických vlastností. V obrazech zkoumá formální únosnost tohoto tradičního námětu. Pomocí široké škály technických a formálních přístupů se snaží původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet.

Na výstavě v galerii Kaple budou k vidění, kromě děl, jež se ve Valašském Meziříčí objeví poprvé, také zcela nová díla, která Jiří Kuděla dokončí právě pro tuto příležitost.

„Pomocí široké škály technických a formálních přístupů se snažím původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet. Přidáváním vrstev, rastrováním, prací s šablonami a s náhodou ji zbavuji konkrétnosti. Zvoleným konceptem se dostávám až k „portrétu“ jako zobecněné otevřené struktuře, jež tematizuje především samotnou malbu. Záměrem je poukazování na téma identity a identifikace v dnešním mnohovrstevnatém a složitém světě,“ řekl o své tvorbě autor Jiří Kuděla.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.