Přes tři měsíce trvající výstava výběru z díla jedinečného surrealistického malíře Salvadora Dalího skončí v jižním křídle zámku Žerotínů už v neděli 8. října. Ti, kteří nechávali návštěvu na poslední chvíli, tak mají poslední šanci se na hlavní výstavu letošního roku vydat. Ale ještě než Dalí z Valmezu odcestuje, tak se uskuteční dva doprovodné programy.

V úterý se v samotných prostorách výstavy uskuteční tradiční Filmový večer v MaGC, který přiblíží surrealismus v oblasti filmu. Promítat se zde totiž budou filmy Andaluský pes (1929) a Zlatý věk (1930 z dílny Salvadora Dalího a Luise Buñuela.

Filmem Andaluský pes vstoupil surrealismus, který do té doby dominoval zejména ve výtvarném umění a v literatuře, také do oblasti filmu. Zlatý věk na něj ideově navazuje, zůstává věrný surrealistickým principům, ale jeho forma dostává poněkud ucelenější a spořádanější ráz, přibývá provokativních scén s cílem šokovat a otevřeně útočit na společnost, její morálku a hodnoty. 

Následující den se uskuteční závěrečná Komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Miroslavem Houškou z Galerie GOAP. Ta první, srpnová, sklidila velké ohlasy, a návštěvníci se blíže dozvědí o samotném Salvadoru Dalím, jeho obrazech, vystavených sochách, technice i surrealismu.

Další informace o doprovodných programech i cenách vstupného naleznete na stránkách www.magc.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.