„V posledních letech zaznamenáváme stále větší poptávku po medu přímo od včelaře, domácích marmeládách z místních surovin, sušeném ovoci, vinných moštech, pečivu, mléčných či uzenářských a masných výrobcích. Jedním z našich základních cílů je již od roku 2008 podpora této produkce, která v roce 2014 vyústila v otevření prvního samostatného prostoru, dnes úzce propojeného s Městským informačním centrem v Uherském Hradišti. Máme zde sice maximální možnosti v podpoře řemeslných výrobků, s ohledem na charakter místa bohužel minimální možnosti v podpoře právě potravin a nápojů z místních surovin. Zřízení takto zaměřené pobočky je naše další velká výzva,“ uvedl Stanislav Blaha, předseda správní rady Regionu Slovácko.

Značka Tradiční výrobek Slovácka sdružuje více než 60 výrobců a maloproducentů z celého Slovácka a to jak z oblasti tradiční rukodělné výroby, tak z oblasti zemědělské produkce a potravinářství.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.