Pořadateli koncertu byly Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA Uherské Hradiště spolu s Oblastní charitou Uherské Hradiště. Zahájil jej koncertní mistr Jiří Pospíchal s doprovodem varhaníka Stanislava Halody krásnou Sonátou D dur Georga Friedricha Händela.  

Poté Jiří Poslíchal spolu se svým Quintetem provedli Suitu E italského autora Fortunata Chelleriho. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk zvolil Brixiho kus Missa Pastoralis.

Koncert získal i ekumenický rozměr, když se mluveného slova ujal farář sboru Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti Michal Vogl. Návštěvníci si z jeho úst vyslechli vánoční příběh o narození Ježíše.

Celý koncert zakončily koledy společně zpívané všemi účinkujícími i návštěvníky koncertu. Ze vstupného nakonec obě pořádající organizace získaly bezmála 17 tisíc korun. Ty podpoří jejich sociální služby.

Další informace:

www.strediskocesta.cz
www.uhradiste.charita.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.