Litotriptor je přístroj, používaný k drcení močových kamenů. Jeho modernější verze přispěje k rychlejšímu a účinnějšímu drcení močových kamenů a zkrácení operační doby. Laparoskopická věž slouží pro všechny endoskopické, laparoskopické, diagnostické i terapeutické výkony.

„Pořízením nové věže došlo ke zvýšení kvality prováděných operací, a to mimo jiné díky zobrazení, které umožňuje potlačení červené barvy. Výrazně se tak zlepší orientace operatéra zejména při krvácivých stavech, kdy byla snížená viditelnost,” uvedl primář urologického oddělení UHN MUDr. Marek Heča.

Přístroje nemocnice zakoupila díky dotacím z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.