„Tato konference vznikla, protože škola dlouhodobě podporuje své nadané žáky. Zdálo se být důležité vytvořit akci, na které by žáci z celého Zlínského kraje mohli v klidné atmosféře bez soutěžení prezentovat své projekty. Soutěží je v celém regionu pořádáno dostatek, ale nadaní žáci často nemají touhu se s někým poměřovat. Jsou to badatelé, kteří na svých projektech pracují v tichosti a dlouhodobě,“ řekla ředitelka Academic School Věra Olšáková.

Letos se konference účastnilo rekordních 83 soutěžících, kteří příspěvky přednesli před svými spolužáky a pedagogy ve dvou přírodovědných a jedné společenskovědní sekci.

V přírodovědné sekci zaujali kromě jiných studenti Gymnázia Uherské Hradiště se svou prezentací Drony a ve společenskovědní se přítomní pedagogové dozvěděli od žákyň devátého ročníku z Otrokovic Jak (ne)učit ve škole. Žáci Academic School se pak zabývali nejrůznějšími tématy, například zkoumali přísně střeženou americkou zónu 51, došlo také na webový design a jeho tvorbu, recyklaci nebo architekturu.

Academic School při organizaci této akce spolupracuje s Přírodovědnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která je odborným garantem této konference.  Celkově však škola spolupracuje také s MENZOU a organizací STAN (Společností pro talent a nadání). Akci letos podpořilo také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které všem zúčastněným věnovalo volnou vstupenku na právě probíhající výstavu Svět kostiček, aneb Vyrážíme do LEGO světa!  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.