Jak říká jeden starý bonmot: Není nic staršího než včerejší noviny. Ale právě ty staré, zažloutlé stránky tištěných novin mohou být - a také jsou - originální a velmi specifickou kronikou dějin ve světě.

Důvody, proč Miroslav Karásek sbírá periodický tisk z celého světa a vlastní unikátní sbírku více než 275 titulů je dvojí: jednak jako dokument doby a také pro rozdíly ve vnímání grafické podoby titulních stran a použití písma u různých národů světa. Namátkou v Číně, Japonsku, Thajsku, Bangladéši, Pákistánu, Sýrii, Iráku, v obou korejských státech, Mongolsku, Nepálu, Bhútánu a v ostatních asijských zemích. Cílevědomému shromažďování zahraničních novin a sestavování ucelené výlučné kolekce se věnuje více než pětadvacet let.

Za tu dobu získal ze 193 zemí registrovaných Organizací spojených národů zástupce ze 189 států. Ale protože sbírka zahrnuje i noviny z nezávislých států s omezeným uznáním, závislých území s vysokým stupněm autonomie, svrchovaných nestátních subjektů (bulletin řádu Maltézských rytířů, bulletin mnišského státu Athos), zaniklých států a velkých ostrovů, součet se k dnešnímu dni zastavil na čísle 275.

„Věřím a vím, že to není číslo konečné. Stále se o to snažím. Sbírka je aktivní a vedle sběratelského hlediska má smysl dokumentačně-historický,” řekl sběratel. Ve foyer Domu kultury nabízí od 12. listopadu ukázku novin, které vycházejí na asijském kontinentu.

Celá kolekce byla v roce 2006 oceněna Klubem sběratelů kuriozit v Praze prestižním titulem Pozoruhodná sbírka a v roce 2009 byla uznána jako nový český rekord a Agenturou Dobrý den v Pelhřimově zapsána do České knihy rekordů. V prosinci 2015 byl jako autor unikátní kolekce zahraničních novin oceněn Klubem sběratelů kuriozit v Praze mimořádným Čestným uznáním za vytvoření sbírky světové úrovně. Tento titul nosí jen velmi málo sběratelů v České republice.

„Připravil jsem zatím čtyři výstavy,” říká Miroslav Karásek. „První se konala v Knihovně Kroměřížska v roce 2003. Byla z mého dnešního pohledu „velice odvážná“, protože jsem měl tehdy zastoupeno jen 85 zemí. Druhá výstava v Muzeu Kroměřížska (rok 2007) byla už poměrně rozsáhlá a úspěšná, měl jsem tam noviny ze 190 zemí. V Holešově v městské galerii (rok 2009) se uskutečnila třetí výstava, tam jsem vystavoval jen Afriku a Asii, zkrátka ty nejrozmanitější noviny, co se týče zejména písma. Čtvrtá, opět velká a úspěšná výstava, proběhla v roce 2015 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.”

Díky podpoře města Kroměříže, Klubu UNESCO Kroměříž, poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, a firmy LINEAR Kroměříž mohly vzniknout přehledné webové stránky celé unikátní kolekce, které představují Noviny z pěti kontinentů.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.