Překonal jsem Šalamouna

Stavbě muselo ustoupit mnoho domů, všichni dělníci, 16 tisíc jich bylo, nastoupili k budování chrámu. Za 37 let byl dokončen. Architekty byli Isidor Milétský a Anthémoises z Trallu. Císař při vstupu do impozantní stavby, jaká neměla obdoby, prý prohlásil: „Šalamoune, překonal jsem tě!“

To měla být narážka na jedinečný Šalamounův chrám v Jeruzalémě, stojící na Chrámové hoře. Po zboření z něho zbyla Zeď nářků.

Bůh za boha pod stejnou kopulí

Když vejdete do obrovské prostory zaklenuté kopulí, zatají se vám dech.

Nejdříve sloužila křesťanskému bohu, poté pouhým svržením symbolů a vnitřní úpravou přešla svatyně pod boha druhého. Dobyvatelé většinou bořili, sultán Mehmed II. jen přehodil pod kopulí kormidlo dějin.

Stavba byla prioritou

Na stavbu Justiniánova superchrámu padly neskutečné prostředky, stavební materiál se dovážel i z libanonského Baalbeku. Armáda ani úředníci nedostávali platy, daně musely platit Řím, Atény…

Stavělo se i přesto, že císař věděl, že nájezdům Osmanů nelze odolat. Byly jich nepřehledné šiky, padlé křesťany neměl kdo nahradit. Pro Justiniána byla stavba prioritou. Oltářní rouška obsahovala na půl milionu perel.

Osmani vystřídali křesťany

Stavba sloužila téměř 9 století, poté se moc Byzance vlivem nájezdů Osmanů rozpadla. Císař Konstantin XI. naposled navštívil křesťanský svatostánek roku 1453. Osmani pod vedením Mehmeda III. vtrhli do města. Vše masakrovali, neušetřili ani věřící, kteří se uchýlili k azylu do kostela. Krev tekla v ulicích doslova proudem.

Do svatyně vjel Mehmed na koni, z oltáře setnul kříž a na jeho místo připevnil obrovský půlměsíc. U oltáře s tváří obracenou k Mekce děkoval Alláhovi za vítězství nad křesťany.

Vnitřní symboly byly drancujícími vojáky ihned zničeny, Kristovy obrazy překryl zlatý nátěr, stěny pokryly verše z koránu.

Minarety završily dílo zkázy

Když bylo město obsazeno, Mehmed kázal ke chrámu přistavět 4 minarety. Tím a interiérem se změnila křesťanská svatyně na muslimskou. Kolem chrámu nechal postavit zdi, jednak proti případným nájezdníkům, jednak jako ochranu před zemětřesením.

V chrámu stojí 107 mramorových sloupů, světlo je přiváděno 40 okny v obvodu klenby. Kopule má výšku 56 metrů, průměr 32 metry.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.