Což se povedlo, Benátky severu, jak se městu na Něvě říká, jsou plné paláců, kostelů a honosných staveb. Carové si nechali ještě postavit i venkovská sídla - Petrodvorce nebo Carské Selo.

Metropole se zapsala mnohokrát do ruských i světových do dějin, při stavbě zahynuly stovky nevolníků, kteří zatloukali do bahna dubové piloty.

Hrozná blokáda

Nejdůležitější ale byly dvě události: nástupní město bolševické revoluce a nejdéle obléhané město.

Německá vojska armádní skupiny Sever blokovala tehdejší Leningrad od září 1941 do ledna 1944. Zahynulo, hlavně hlady, na 1 500 000 obyvatel. Zavraždili tu mnicha Rasputina, bolševika Kirova, pochází odtud V. V. Putin.

Velkolepá pevnost

Zatímco petropavlovská pevnost se zlatou katedrální špicí viditelnou zdaleka je mohutné barokní opevnění, Kronwerk je sice monumentální, ale pro náhodného příchozího nijak zajímavá stavba. Až zblízka uvidíte, že je tu umístěno jedno z největším světových vojenských muzeí.

Název kronwerk pochází z němčiny, jedná se o předsunuté opevnění ve tvaru koruny, mělo chránit severní směr, odkud se mohl z moře předpokládat vpád do města. Původně tu stál jen hliněný násep obklopený vodními příkopy, nynější stavba je z červených cihel ve stylu severské gotiky, zbudoval ji v letech 1850 až 1860 architekt Pilte Tamanskij. Od roku 1869 jsou zde v, Muzeu dělostřelectva, umístěny a stále doplňovány sbírky zbraní, oděvů, militarií ruských carů a vojevůdců nové doby.

Nádvoří je plné vojenské techniky, od bronzových polních kanónů po tanky, houfnice i raketovou techniku.  V jednom z rohu je u zdi památník popravených děkabristů - vojenských spiklenců z řad šlechty a důstojnictva z roku 1825. Chtěli sesadit cara Mikoláše I., zavraždit panovnickou rodinu a nastolit konstituční monarchii nebo republiku.

Vzorem jim byla Francouzská revoluce. Po neúspěšném vyjednávání   nechal car vzpouru potlačit, pět vůdců popravit, ostatní poslal na Sibiř. Řadoví vojáci, kteří nevěděli, do čeho je důstojníci vehnali, museli běžet podél řady asi tisíce vojáků, kteří je švihali železnými pruty.

Velká část sbírek je věnována minulému století, od bolševické revoluce, která v Petrohradu, později Leningradu, pohltila celé samoděržaví, přes občanskou válku, vítěznou druhou světovou a další konflikty, v nichž sovětská vojska figurovala.

Pevnost svatých apoštolů Petra a Pavla (Петропа́вловская кре́пость) byla založena 27. května 1703 Petrem I., stavbu prováděl francouzský architekt de Guerin. Opevnění na Zaječím ostrově má 6 bastionů, propojených kurtinami, 2 raveliny, s pevninou ho spojuje most. Nedaleko je upoután křižník Aurora, v mrtvých ramenech u Kronwerku kotví válečná plavidla jako muzejní exponáty.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.