Stavba nového hlavního nádraží je pro Vídeň jednou z nejdůležitějších dopravních investic. Svou průjezdností nahradí nevyhovující většinou jednosměrná nádraží - Westbahnhof, Südbahnhof a Franz Josef Bahnhof. Zároveň umožní spolu s novými koridory plynulé propojení transevropských železnic ve směru sever-jih a východ-západ.

Dokonce i vize místních radních nazvaná „Magistrale für Europa“ se stává reálnější. Představuje propojení koridoru s rychlovlaky TGV Paříž - Štrasburk - Mnichov s Vídní a Budapeští. Jak říká primátor Vídně Michael Häupl: „Hlavní nádraží je klíčový projekt symbolizující postavení Vídně jako středu Evropy.”

Návazností na místní městskou dopravu zabezpečí cestujícím pohodlný přestup a ve svých několikapodlažních prostorách nabídne nákupní, zábavní a stravovací centrum. Do provozu je dáno již několik kolejišť a po dokončení a za plného provozu v roce 2015 se předpokládá denní frekvence jednoho tisíce vlaků se 145 tisíci cestujících.

Také okolí nádraží zcela změní svou tvář. Vznikne prakticky nová moderní čtvrť s 5 tisíci byty pro všechny generace včetně sociálních bytů a ubytování pro studenty. Pro administrativní stavby je počítáno s plochou kolem 550 tisíc metrů čtverečních. Na ploše 8 hektarů vzniknou velké parky, školy a školky. Předpokládá se, že nová čtvrť vytvoří pracovní a ubytovací příležitosti pro 30 tisíc lidí.

Nezapomnělo se ani na blízký zámek Belveder. Projektové koeficienty nedovolí, aby bylo výškovými budovami narušeno panoráma zámku.

Poměrně vysoké náklady na stavbu nádraží a nové čtvrtě přiměly investora vybudovat na okraji staveniště informační centrum s vyhlídkovou věží opatřenou dvěma výtahy. Návštěvníkům je tím umožněno od prvního dne sledovat dění na stavbě a pomocí vizualizací, modelů a grafů se přesvědčit, že ty 4 miliardy euro zase tak není moc. Nás jen překvapilo, že EU přispěla pouze třemi procenty.

Na přípravě projektu hlavního nádraží a zcela nové čtvrtě se podílela nejen řada renomovaných zahraničních architektonických atelierů, ale jsou využity i odvážné studentské studie.

Vizualizace nádraží s okolní zástavbou

Také Praha má příležitost předvést vyspělou architekturu na obrovské ploše bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Bez mezinárodní soutěže to možná bude další promarněná příležitost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.