Jako první se po pár kilometrech (od přechodu Halámky či Nová Bystřice) nabízí hrad strážní hrad Litschau, za návštěvu rozhodně stojí nedaleký Heidenreichstein, největší rakouský dochovaný středověký vodní hrad, který od svého vzniku ve 12. století nebyl nikdy dobyt. Současným majitelem je hrabě Kinský. Průvodce pohotově a vtipně reaguje i na účast českých návštěvníků, vstupné činí 6,50 €.

Z rozličných přírodních zajímavostí je mimořádnou lokalitou Místo štíra poblíž Kautzenu, seskupení kamenů přírodně rozložených v lese tak, že připomínají souhvězdí Štíra a navíc podle senzibilů disponujících silným energetickým zářením. Na místě bývalého hradu dnes stojí v parku obce Dobersberg stejnojmenný zámek, vyznačující se předsunutými kulatými věžemi, v administrativně užívaném objektu se nachází infocentrum a malé muzeum.

Již přímo nad Dyjí se tyčí hrad Karlstein, který je soukromým majetkem a tak se jím lze kochat toliko zvenčí (pozor na zákaz parkování na přilehlém soukromém pozemku). Momentálně z nedopátratelných důvodů rovněž nepřístupný, ještě mohutnější hrad Raabs, impozantně čnící nad šumícím splavem, se vyplatí obhlédnout, nahoře u hradu (v části navazující obce Oberndorf) je pak volně přístupný kostel - v době naší návštěvy právě s osaměle preludujícím varhaníkem. 

Romanticky usazená rozsáhlá zřícenina Kollmitz nabízí pohledy na meandr Dyje pod ní, vstupné 2 € vybírají v občerstvení za hlavní branou, kde zapůjčí i klíč k výstupu na obě věže. Krom komplexu hradu je o 350 metrů dále k vidění u torza zdiva i Česká brána, svědčící o dřívější rozloze objektu i obavám z útoků našinců v dávných dobách. Skromnější (zhruba 70 metrů dlouhá) zřícenina Eibenstein je dobře pozorovatelná z mostu v obci téhož jména, za soumraku působivě nasvícená stejně jako příhraniční městský hrad Drossendorf.

Směrem do vnitrozemí pak nelze nenavštívit areál premonstrátského kláštera Geras, založeného již roku 1153, dnes ryze barokní stavby. Velkolepý hrad Hardegg - tyčí se nad nejmenším rakouským městem (přibližně 80 obyvatel) - a zámek Riegersburg mají stejného majitele, takže vstup na hrad nebo zámek čítá po 10 €, zatímco společný na oba objekty 16,80 €. Vzhledem k blízkosti domácí půdy zde údajně provázejí i čeští studenti. Zřícenina Kaja, vzdálená, či spíše Hardeggu blízká 5 km, pak vyžaduje vstupné 3 €, nicméně k napohled nevkusným stavebním zásahům nemusí být každému po chuti. Procházka k ní podle Chyjského potoka v národním parku Thayatal je však rozhodně příjemná.

Cestou do domoviny ke Znojmu a památkám v okolí Vranova ještě možno zastavit se v městečku Retz se zachovalým jádrem městského hradu,  Křemžskou a Znojemskou branou, renesančními domy a dominikánským kostelem.

Galerie fotografií 

Co lze vidět na české straně

Stránky o zajímavostech Waldviertelu s podrobnostmi o turistických cílech kraje

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.