Na české cestovatele jsou připravení skvěle, na všech nejvýznamnějších památkách se nalézají české informační tabulky. Lubáň jako jediná ze spolku Šestiměstí nezůstala na německém území; nevyhnul se jí snad žádný válečný konflikt: husité, třicetiletá válka, rusko-pruské války, napoleonská tažení, I. a nakonec i II. světová válka.

Všechny zanechaly na krásném městě mnoho šrámů; ten největší a nejhlubší přišel na sklonku II. světové války v únoru 1945, kdy přímo historickým centrem probíhala frontová linie; výsledek - dvě třetiny městské zástavby lehly popelem.

Neméně pestrá je zeměpisná příslušnost Lubáně: patřila k Horní Lužici, Sasku, Prusku, ve středověku byla i ve sféře zájmu Otty Braniborského, ale nakonec po odsunu Němců v novém poválečném uspořádání Evropy připadla v rámci Dolního Slezska Polsku.

Zejména v posledních letech velmi zintenzivnila obnova historického vzhledu centra města. Doporučuji zejména návštěvu městského muzea nacházejícího se v budově radnice a zrenovované Bracké věži.

V radničních prostorách se kromě dějin města seznámíte také s jednou nezvyklou tradicí, jejíž kořeny sahají hluboko do 15.-16. století. Při stavebních pracích ve 30. letech 20. století byly objeveny v několika sklepeních historických domů (ale také pod krovy) keramické nádoby s otočenými víky. Uvnitř se nacházely zaschlé zbytky jakési látky. Až s vědeckým pokrokem na začátku 21. století analýzy potvrdily, že se jedná o zbytky novorozenecké placenty.

Věřilo se, že bude-li takto uchována, dítě bude ochráněno před úklady zlých mocností, nemocemi a nezdarem. V Polsku se nikde jinde než v Lubáni a jejím okolí s tímto zvykem nesetkáte. (Další místo, kde tyto nádoby ještě byly nalezeny je v Německu, v Bádensko-Württembersku.)

Neméně zajímavou expozici naleznete v další části muzea – nedaleké Bracké věži. Věž samotná zde stojí od roku 1318, kdy byla vybudována jako součást městského opevnění. U příležitosti svých letošních „narozenin“ byla zrekonstruována. Kromě skvělého výhledu z jejího ochozu na město, Jizerské hory a Krkonoše na obzoru, skrývá také expozici o své historii a mineralogické muzeum se stovkami exponátů pocházejících z okolí (acháty, křišťály, ale i zlatonosné horniny...). Lubáň každoročně pořádá jeden z největších mineralogických festivalů v Evropě (v červenci).

Vojenští nadšenci mohou navštívit expozici věnovanou zejména událostem spojeným s pracovními tábory, které v Lubáni sídlily a zejména pak s tragickými následky konce II. světové války. Nachází se v podzemních chodbách pod náměstím u věže.

Odpočinout si můžete nedaleko historického centra v parku na Zámecké hoře, kterým vás provede naučná stezka vedoucí i mocným čedičovým lomem, pozůstatkem po bouřlivé vulkanické činnosti v tomto kraji. Stejně tak je příjemná procházka podél znovuobnovené části městských hradeb, čedičové solnice či novogotického kostela sv. Trojice.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.