Mladý německý kněz vystoupil na veřejnost s významným prohlášením a položil tak základy nové církve - protestantské. Většina obyvatel tehdejší německé říše se odklání od křesťanství a stejně tak se mění i kostely. V Budyšíně je chrám sv. Petra prvním bilinguistickým kostelem, v němž zůstala polovina křesťanská a polovina se přiklonila k Lutherově víře. V jedné jeho polovině se koná liturgie protestantská, v druhé křesťanská podnes.

Mezi protestanty a křesťany vznikají nejen duchovní rozpory, ale křesťanům jde i o majetek, který si protestanti přivlastnili. V některých oblastech zbyly jen zlomky křesťanů, podnes v klášteře Marienthal nebo v Mariensternu. Po staletí tak v Německu zůstaly obě dvě církve. Ona volnost víry dala mnohým Čechům po třicetileté válce vyvarovat se pronásledování, které jim pro myšlenky kališníků hrozilo v zemích koruny české.

Letošní oslavy výročí reformace po celém Německu lze vidět i v souvislosti s našimi občany, kteří zde působili a tvořili. Obzvláště při koncertech a výstavách se objevují četné sakrální památky, pocházející z rukou Čechů. Oslavy probíhají již druhým rokem a vyvrcholí koncem roku. Jen v Budyšínském kraji je v padesáti šesti farnostech na 250 setkání a koncertů.

Dvě velké výstavy se konají v Budyšíně a Žitavě. První Pět století - Lužičtí Srbové a reformace je přístupná od března do konce srpna a zobrazuje život farností v Budyšínském kraji. Vystaveny jsou bohoslužebné předměty, korouhve, i vzácné rukopisy. Cenný je překlad Nového zákona do srbštiny od Miklawše Jakubicy.

Druhá výstava bude otevřena koncem července v žitavském muzeu pod názvem Reformace v Horní Lužici zcela jinak. Výstavě předcházely přednášky a koncerty již od počátku roku. Samotná výstava dokumentuje sakrální kulturu, jejíž úroveň ukazuje na vyspělost řemesel v Lužici. Vedle velkého i malého postního plátna v nově restaurovaném františkánském klášteře zhlédnou návštěvníci na osmdesát vynikajících předmětů spjatých s obdobím reformace. Navštívit žitavskou výstavu bude možné až do konce roku.

Vydat se k našim sousedům může být příležitostí navštívit celou řadu památek duchovní kultury především v Lužici, kde zanechaly ruce Čechů své stopy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.