Oblékání do krojů nepostrádá stále svůj půvab. Stejně jako na Moravském Slovácku jsou lidé, kteří je rádi oblékají a druzí, kteří je rádi vyrábějí. V saské Lužici je oblast v okolí Bautzenu, kde se do krojů strojí a také zhotovují. Na Moravě je zvykem kroj vlastnit, v Lužici si však kroje často jen půjčují.

V krajích Bautzen a Görlitz, sousedství naší republiky, žije národnostní menšina, která čítá na šedesát tisíc osob, které se k Lužickým Srbům hlásí. Převážná část je protestantská, jsou však oblasti, kde převládá křesťanství. V průběhu církevního roku je celá řada svátků, kdy kroje nosí obzvláště ženy a děvčata. Kroje oblékají také členové různých pěveckých a tanečních spolků.

Malá obec Róžant-Rosenthal jen několik kilometrů západně od Bautzenu je několik století s kostelem Panny Marie z Lípy poutním místem. Soška je zosobněním zjevení. Vypravuje se, že když se srbský zeman Lucian při lovu vzdálil od družiny, objevila se mu postava celá v bílém a ať bodal koně ostruhami jak chtěl, postavu nemohl dohonit. Až najednou se ocitnul před malým zalesněným vrškem, uprostřed kterého stála rozsochatá lípa a uvnitř jejího kmene se mu zjevila Panna Maria.

V Rosenthalu se nachází též kaplička se zázračnou vodou. Kaple je doložena od 16. století. V roce 1766 byla nad studánkou postavena osmiboká kaple se zvoncovitou helmovou střechou. K vodě, vytékající ze spodní zdi, se sestupuje po schodech a léčivost vody je nejúčinnější na oční slabost. Róžantský kostel Panny Marie z lípy, postavený v roce 1778, se stal poutním kostelem, vyhledávaným věřícími z celé Evropy. Nejčastějšími návštěvníky jsou zde podnes Češi a Poláci.

Obec Róžant čítá necelé tři tisíce obyvatel, kteří téměř všichni přísluší do katolické farnosti. Jejich účast na pobožnostech je vždy slavností, při níž oblékají zvláště mladá děvčata svérázný kroj. Při procesích následují jako princezny v krásných sukních, vyšívaných kazajkách a s pestře blýskavými náhrdelníky z perel.

Kroj pro ně zhotovuje místní podnikatelka Monika Cyžová, správkyně Trachtenfundusu - krojového fondu. Čítá na stovky různých součástek podle požadavků a fyzické konstituce dívky. Kroje zhotovuje i se svým manželem, který se soustřeďuje na ozdoby pro velikonoční jezdce.

Materiál nakupují většinou v severních Čechách, kde je dostatek firem, které dodávají perly na náhrdelníky nebo ozdobné porty k šátkům, zástěrám a fěrtochům. Některé části také sama vyšívá většinou na rámu.

Fond krojů má různé části i z jiných oblastí Lužice, proto to nejsou jen jednotlivci, kteří si kroje vypůjčují. Přicházejí sem členové různých souborů a divadelníci a filmaři. V samotné Lužici kroje zhotovuje jen několik jednotlivců, v Róžantu je fond největší a také nejčastěji využívaný. Obdivovat venkovské princezny a bohabojné jezdce jezdí z Čech i četné zájezdy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.