Pamětník Vojtěch Račický z Dolních Bojanovic vzpomenul poutníky, kteří z Moravského Slovácka putovali až do Ostritz pěšky. Vydávali se přede žněmi, vybaveni sotúrky s vínem a pleskačkami se slivovicí a s malým zavazadlem přes rameno, kde byl kus chleba, modlitební knížky a růženec.

Skupinky nečítaly mnoho účastníků a cesta trvala tam i zpět celý měsích. Přespávali kde se dalo, ale pro poutníky se vždy na farách našel nocleh a často i krajíc chleba a hrnek mléka. 

Nechodili často jen kvůli sobě, ale prosili za členy rodiny, jejich zázračné uzdravení, šťastný návrat nebo jen za odpuštění hříchů. Pro moravské poutníky nebylo lehké putovat až do Lužice a tak poutní cesty skončily někdy ve dvacátých létech minulého století.

Od roku 1234 klášternice v Marienthalu žily bohabojným životem, který jim skončil v roce 1427, kdy klášter byl pobořen husitskými nájezdníky. V kostele kláštera zůstalo zachováno jediné okno, jehož nádherné prosklení září barvami dodnes. Mimo války a řešení nejrůznějších politických problémů, zvláště v době evangelizace Lužice kdy je klášter majitelem několika obcí s evangelickými faráři, zůstává klášter stále katolickým.

Ora et labora je heslem klášternic, které přežívají evangelizaci, útrapy válek i politických nepřízní. Velké škody způsobila klášteru povodeň v roce 1897. Začátkem roku 1945 jednotky SS nařídily celý Marienthal vyklidit, aby mohl být vyhozen do povětří. Tehdejší abatyše naštěstí odmítla a zabránila tak plánovanému zboření.

Po válce klášter sice přežíval, ale v jeho zdech byla zřízena hospoda, prasečinec a další zařízení tehdejšího LPG, což bylo naše JZD. Od sjednocení Německa se rozrostlo hospodářství a změnila se i celková situovanost objektů.   V roce 2010 zalila voda klášter opět klášter se z pohromy dosud nevzpamatoval. Sestry se nevzdávají a hospodářství neustále vzkvétá. Místo vepřína je zahrada biblických rostlin. V nevelkém prostoru jsou umístěny veškeré rostliny, o nichž se v Bibli píše.  

V objektu je   prodejní stánek suvenýrů a drobných výrobků sester, restaurace, penzion.   Z dalších zařízení uveďme pekárnu, prádelnu nebo šicí dílnu.

V průběhu roku sestry pořádají mimo církevních oslav duchovní semináře, provázejí areálem, nejdůležitější jsou pak velikonoční oslavy,   podzimní slavnost a vánoční trh. K prohlídkám kláštera patří do areálu i objekt Křížový vrch, kde je umístěna barokní křížová cesta.

Cyklostezka Odra-Nisa podél Lužické Nisy prochází souběžně kouzelným prostředím údolí Nisy, klášter umožňuje zapůjčení kol k projížďkám. V nedalekém Hirschfelde je půjčovna lodí, které je možno na určitých stanovištích zanechat.   Zatímco cyklisté zajíždějí do dvora kláštera, motoristé mají vymezené parkoviště poblíž silnice Žitava – Zhořelec. Vlakem lze dojet ze Žitavy do stanice St. Marienthal Sägewerk.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.