Krampus jako démonická bytost z podsvětí se objevuje především okolo adventu, kdy doprovází svatého Mikuláše. Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách, odkud se postupně rozšířila do okolních států – Německa, Slovinska nebo Maďarska. Jméno Krampus vzniklo z rakouského Krampas – něco neživého.

V období inkvizice byla tato tradice zakázána pod hrozbou trestu smrti. V mnoha  alpských vesničkách a městech jsou dnes pořádány takzvané "Krampuslaf" - průvody krampusů a jejich skupin, které jsou doprovázeny projížďkami na pekelných vozech, lesními lidmi, různými strašidly, rachotem kravských zvonů, řetězů, hlasité hudby, kouře a dýmu.

Na každé masce, ručně vyřezávané z lipového nebo borového dřeva, jsou přidělané pravé rohy z muflonů, beranů, kamzíků nebo koz. Kožichy jsou šity z pravé kůže horských koz nebo ovcí. Každý Krampus má kolem pasu připevněný kravský zvon a řetěz, který mu visí až ke kolenům, kravský ocas a vrbové proutí na šlehání. Na zádech má nůši, do které dává podle pověsti zlobivé děti. Hlasité zvonění kravských zvonů mělo zahánět zlé lidi.

V Mnichově na Marienplatzu se představí na 37 skupin z Bavorska, Rakouska a Tyrolska.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.