Výsledky nedávných bádání potvrdily, že budyšínský trh je pravděpodobně nejstarším vánočním trhem Německa. Jak dokládají kroniky, český král Václav IV. udělil v roce 1384 Budyšínu právo pořádat venkovní masné trhy. Od dne svatého Michaela (18. června) každý nedělní večer umožňoval řezníkům nabízet jejich maso na trhu k prodeji. Řezníci měli právo obchodovat se svými výrobky až do Vánoc.

V roce 1402 byly na příkaz krále Václava všechny dosavadní trhy pořádané ve městě postaveny pod jeho ochranu a ty ostatní zakázány. Toto právo městu potvrdil i král Vladislav Jagellonský v roce 1505. V roce 2015 bylo na základě kronik doloženo, že díky právu udělenému původnímu masnému trhu v roce 1384, může být trh považován za nejstarší německý vánoční trh vůbec. Na počest krále Václava IV. trh v současnosti nese také jeho jméno.

Sasko bývalo součástí Koruny české; vztah Václava IV. i jeho otce Karla IV. k Budyšínu byl nesporný a významný. Zatímco Karel, otec Václava, sázel především na dohody a diplomatické svazky s místní šlechtou, Václava historie vykreslovala jako lenivého, panovačného tyrana, který se rád napil. Podle současných poznatků však je Budyšíňany vnímán přece jen příznivěji.

Rozvíjel angažovanost svého otce v tomto regionu; město dobře znal, jako mladý princ žil na hradě Ortenburgu, později pod jeho správou Budyšín rozkvétal stále více. Propůjčil městu právo výročního trhu, správu města zmodernizoval, zprůhlednil, ale také upevnil vztahy nižší šlechty s měšťany. Po delších nepokojích ustanovil i novou radu města, ve které od roku 1391 byli také zastoupeni řemeslníci.

V roce 1405, po ustanovení nové městské rady, vypuklo ale povstání řemeslníků; nebyli spokojeni s tím, jaké mají postavení a městskou radu sesadili. Václava IV. tento čin velmi rozčílil, následně probíhaly procesy s provinilci, za vzpouru mělo být popraveno skoro 100 řemeslníků. Nakonec jich bylo popraveno v roce 1408 „jen“ třináct.

Dnešní Svatováclavský trh naleznete na hlavním náměstí pod radnicí, v Bohaté ulici (Reichstrasse) a na Obilném trhu (Kornmarkt). Začíná o prvním adventním víkendu a končí o poslední adventní neděli. Není tak obrovský a velkolepý jako např. drážďanský, ale v kulisách historického centra má nezaměnitelnou atmosféru.

Ve stáncích naleznete od každého sortimentu trochu, ale především je místem, kde se setkávají přátelé a známí. Samozřejmostí jsou stánky s mnoha druhy „svařáku“, klobásami, ale i štolami, sýry, uzeninami, místní keramikou, atd. Všechny vůně se propojují v jednu společnou – s vánoční atmosférou. Každý obchodník vám popřeje příjemnou zábavu a přidá i úsměv.  

Tržiště je denně otevřeno mezi 10. a 20. hodinou, o víkendech do 22 hodin. V pátek před 1. adventním víkendem se potkáte s Václavem IV., o 1. adventní neděli starosta krájí tradiční 4 metry dlouhou štolu. Volněji bývá ve všedních dnech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.