Pasov - starobylé město nedaleko našich i rakouských hranic, na soutoku tří řek - Dunaje, Innu a Ilzy. Přestože je Inn největší, Dunaj je delší, a proto se do něj Inn vlévá. Centrum města leží na výběžku mezi Innem a Dunajem, nové čtvrti pak za řekami na přilehlých kopcích. Díky barokní architektuře je velmi navštěvován.

Bavorský Pasov vždy těžil z pozice bohatého sídla ležícího na křižovatce obchodních cest. Vedla odtud i obchodní Zlatá stezka, po které se do Čech zejména dopravovala alpská sůl.

Stejně tak bohatá je i historie datující se od počátků našeho letopočtu. Pasov byl téměř půl tisíciletí součástí římského impéria, Římané na břehu Dunaje postavili dvě strategické pevnosti – Castellum Boiotro a Castra Batavia podle germánského kmene Batavů, jehož příslušníci tvořili základ posádky. Z latinského Batavis byl odvozen bavorský název města Passawe, později Pasov.

Po pádu římského impéria se v 5. století na soutoku tří řek objevil kmen Bavorů. V roce 739 založil sv. Bonifác, který je uctíván jako patron Německa, v Pasově biskupství, odkud se šířilo křesťanství především na východ, i na Moravu a do Uher. Postupně se pasovské biskupství stalo největším v německých zemích, žádné jiné nespravovalo rozsáhlejší území. V roce 1803 bylo pasovské duchovní knížectví v důsledku napoleonských válek sekularizováno a připojeno k Bavorsku. 

Barokní podobu města s vysokými věžemi, malebnými náměstími, romantickými promenádami a spoustou spletitých uliček vytvořili italští barokní mistři v 17. století. Uprostřed Starého města se tyčí Dóm sv. Štěpána ve stylu italského baroka, najdete zde největší varhany na světě. Sobotní koncerty jsou výjimečným zážitkem.

Ve Starém městě neopomeňte navštívit na nábřeží Dunaje náměstí se starou radnicí. Hned vedle také naleznete Glasmuseum, jehož sbírka s třiceti tisíci kusy českého skla je prý největší na světě. Vedle vchodu do radniční věže je umístěn vodočet s údaji dokládájícími výšku hladiny při povodních, o které na místě soutoku tří řek není nouze. Druhá nejničivější město postihla v roce 2013. Dodnes jsou někde ještě stopy patrné.

Vysoko nad Dunajem trůní hrad a pevnost Ober Vesthaus, ve které dnes naleznete městské muzeum a galerii, pod ní u soutoku Dunaje a Ilzy naleznete dolní hrad, dnes v soukromém vlastnictví. Naproti nad řekou Inn se vypíná poutní místo, kostel a klášter Maria Hilfe. Z nábřeží vás k němu dovede kryté schodiště s 321 schody.

Soutok Innu a Dunaje si nenechá ujít snad žádný turista, ještě dlouho za soutokem je patrná barevná hranice obou řek. Atrakcí, kterou si málokterý návštěvník nechá ujít, je plavba lodí. Nejkratší trvá okolo 40 minut a z paluby si prohlédnete v pohodlí nejvýznamnější dominanty města, máte-li dost času, můžete si zajet do nedalekého Linze nebo Salzburku, či dokonce jako císařovna Sissy až do Vídně.  

Napoleonova slova o tom, že Německo nemá krásnější město než Pasov, nezbývá po jeho prohlídce než potvrdit.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.