Českou účast realizovala na základě pověření Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovně v Brně. Český národní stánek se nachází v hale 5.0 a má označení B 116.

„V Chartě fungovalo něco fantastického, a to vzájemnost,“ vzpomíná spisovatel a signatář Charty Jáchym Topol. „Tlakem doby a režimu tam byli vedle sebe nastrkaní lidé, co by spolu normálně nekomunikovali: evangelíci, exkomunisti, dlouhovlasí hipíci. Tehdy třeba slovo feminismus vůbec nebylo populární, ale v Chartě odvedly obrovský kus práce a měly prestiž ženy, jako Dana Němcová, Petruška Šustrová nebo Otka Bednářová.“

Solidaritu a lidskou i tvůrčí svobodu vyzdvihuje rovněž další ze signatářů, spisovatel a filosof Eugen Brikcius: „Charta byla každopádně spojena s přátelstvím a solidaritou, a to nejen v rámci svodody vnitřní. Já s přáteli jsme chtěli potvrdit i tu svobodu vnější, to jest občanskou, včetně umělecké. Svobodní lidé jinak jednat nemohou.“

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.