Vybudování Kompetenčního a koordinačního centra je jedním ze stěžejních výsledků projektu přeshraniční spolupráce "Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb", jehož cílem je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Projekt cílí na to, aby hranice mezi Českou republikou a Německem přestala být místem překladu pacientů a aby spolupráce plynule a efektivně fungovala nikoli pouze na obou stranách hranice, ale ve vzájemné synergii české i německé strany.

Právě nové koordinační centrum se stane středem aktivit zaměřených na praktickou realizaci a další zlepšování nového systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími vládními i místními strukturami establishmentu a municipalit.

Koordinátorem přípravy projektu byla Fakulta zdravotnických studií ZČU, která spolupracovala s předkladatelem projektu, Bavorským červeným křížem, a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Dalším partnerem projektu je také Technická vysoká škola v Deggendorfu.

„Domnívám se, že nové koordinační centrum je jednoznačně významným krokem vpřed ve spolupráci příhraničních záchranných služeb. Tato investice přispěje nejen ke sdílení zdravotnických zkušeností a poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko-české příhraniční oblasti, ale především k maximální redukci hranice v běžném životě občanů,” uvedl řešitel projektu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Nové centrum bude zároveň využíváno jako výcvikové, školicí a osvětové středisko, které bude spolupracovat s obdobnými středisky, například ve Weidenu nebo v Karlových Varech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.