V říjnu je zavřeno: V úterý 3. 10. jsou obchody zavřené. Slaví se státní svátek Den německé jednoty / Znovusjednocení Německa. Jedná se o oslavu připojení NDR a Západního Berlína ke Spolkové republice Německo v roce 1990. Oslavy vždy hostí hlavní město té spolkové země, která ten rok předsedá Spolkové radě. Tentokrát Drážďany. Obchody jsou tento den zavřeny.

V úterý 31. 10. budou obchody také zavřené. Slaví se státní svátek Reformationstag. Den reformace je státní svátek od německého znovusjednocení, a to v německých státech s protestanskou tradicí - Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. V Bádensku-Württembersku mají děti ve školách volno. V saských pekárnách se tento den a v jeho předvečer prodává sladké reformační pečivo s rozinkami, jehož tvar připomíná Lutherův znak – růži s červeným srdcem uprostřed. Muzea, výstavy, restaurace, kavárny a benzínky bývají zpravidla otevřené i během svátků.

Den reformace (Reformationstag) je evangelický svátek na počest Martina Luthera (1483-1546). Statečný kritik církevních poklesků zveřejnil 31. října 1517 svých 95 tezí proti odpustkům a zlořádům církve na bráně zámeckého kostela ve Wittenbergu. Zároveň zahájil rozsáhlou kampaň těchto odvážných myšlenek, čímž odstartoval projekt zvaný reformace.

Listopad: Den pokání a modlitby (Buß- und Bettag) 22. 11. 2017 | 21. 11. 2018 | 20. 11. 2019 | 18. 11. 2020 | 17. 11. 2021 - vždy ve středu před 23. listopadem resp. 11 dní před první adventní nedělí. Je nazýván též Den kajících modliteb - církevní svátek, který se slaví převážně v Německu a Švýcarsku. Zatímco však v Německu jej slaví především evangelíci, ve Švýcarsku se jedná o celostátní nadkonfesijní svátek všech křesťanských církví a židovské obce.

Svátek připadá na středu před Nedělí věčnosti (něm. Ewigkeitssonntag), což je neděle před adventem a zároveň poslední neděle evangelického církevního roku.

Prosinec: 25. prosinec - 1. svátek vánoční, 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

Muzea, výstavy, restaurace, kavárny a benzínky bývají zpravidla otevřené i během svátků.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.