„Je schválený záměr nastartovat reformu ve všech šesti ústavech v zemi. Do devíti let se předpokládá zredukovat kapacitu ústavů o polovinu, do 15 - 20 let se plánuje vytvořit plně alternativní systém péče v komunitě a kompletní uzavření stávajících ústavů,“ uvedl Jan Pfeiffer, expertní spolupracovník Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Tato nezisková organizace přináší díky projektu podpořeného Českou rozvojovou agenturou do Moldavska zkušenost z procesu reformy ústavů sociální péče v ČR.

„I když ani u nás neprobíhá reforma ústavní péče bez komplikací, máme již dobré příklady, kdy se naše ústavy proměnily na chráněná bydlení a podpůrné služby v komunitě a klienti tak dostali možnost přestěhovat se z ústavu do domů či bytů v okolí. Tato chráněná bydlení provozuje původní ústav nebo neziskové organizace,“ vysvětlil trend v reformě Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.  

V Moldavsku byl tento “český model” převzat a stal se základní filosofií pří tvorbě transformačních plánů ústavů, které byly za pomoci českých i místních expertů během tohoto roku vypracovány.

Podstatou moldavské deinstitucionalizační strategie je využít stávajících financí i pracovníků v ústavech k vytvoření nových služeb. Ústavy budou po určitou dobu poskytovat i ústavní péči. Tyto kapacity se ale budou postupně snižovat a více prostředků aktuálně plynoucích na péči ústavní bude převáděno na péči v komunitě.

Česko-moldavská spolupráce vznikla díky programu Reforma péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.