Nedávno jsem četla, že každému cestovateli, který navštíví Litvu, se zapíše do srdce natolik, že se opakovaně bude chtít vracet. Nejen z osobní zkušenosti mohu potvrdit platnost tohoto tvrzení.

Litva je země mnoha kontrastů. Jako poslední v Evropě přijala křesťanství, přesto právě víra Litevcům pomohla překonat zejména období, kdy byla součástí Sovětského svazu. Dnes je to samozřejmá součást každodenního života. Stejně tak ale narazíte na spoustu odkazů a zvyků majících ještě pohanské kořeny.

Do puntíku si tyto souvislosti potvrdíte při návštěvě nejnavštěvovanější litevské památky - vodního hradu Trakai ve stejnojmenném městečku nacházejícím se nedaleko dnešní litevské metropole - Vilniusu. Litva je zároveň zemí jezer, má jich více než tři tisíce, a právě u jednoho z nich se Trakai nachází.

Město založil v roce 1321 kníže Gediminas. K vybudování svého sídla využil výhodné polohy ostrůvků a polostrovů obklopených jezery a močály. Bažinatá krajina měla znesnadnit přístup vojskům křižáků řádů německých a livonských rytířů, kteří se snažili pohanské obyvatele žijící na území (nejen) dnešní Litvy obrátit na křesťanskou víru. Právě Gediminas položil základy turisty tolik obdivovaného hradu.

Přesto jen o několik let později hlavní město velkoknížectví přenesl do Vilniusu a Trakai zůstalo jen jeho oblíbeným místem odpočinku. Nakonec Gediminas přijal ve Vilniusu i křesťanství, aby ochránil Litevce před nájezdy křižáků, ale bylo to jen „dočasné“ gesto, po několika letech se vrátil ke svým pohanským kořenům; než křesťanství přijalo celé velkoknížectví, uplynulo dalších více než sto let.

Dalším velmi významným majitelem Trakai byl kníže Vytaustas, který nechal obranný hrad přebudovat na obytnou rezidenci litevských velkoknížat. Vytaustas vedl polsko-litevská vojska v červenci roku 1410 v rozhodující bitvě proti křižákům u Grünwaldu. A zde se historie Litvy propojila i s našimi dějinami (samozřejmě nelze opomenout ani období vlády Jagellonců), protože se předpokládá, že právě v této bitvě přišel o své první oko Jan Žižka.

V 16. století začal Trakai ztrácet na významu a do popředí se zcela dostal Vilnius. V 18. století byl hrad přeměněn ve vězení, nakonec byl pobořen, zachovaly se pouze zbytky věží a hradeb.

Od počátku 20. století byla připravována kompletní rekonstrukce hradu do podoby z 15. století, definitivně završena počátkem devadesátých let dvacátého století.

K hradu se z pevniny dostanete po dvou dřevěných mostech, je možné využít i řady výletních lodí. Za vstupní branou se rozkládá zámecký dvůr, kasematy se zbrojnicí a sklady, později i vězení. V celém objektu je umístěno muzeum historie a současnosti Trakai.

Pokud navštívíte Trakai za příznivého počasí, určitě jako mnozí návštěvníci, využijte i osvěžení v příjemně vyhřátých vodách jezera. V letošním horkém jaru to bylo v chladnější Litvě možné dokonce již i v květnu.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.