Castel Sant´Angelo, hrad sv. Anděla, známý také pod označením Mole Hadriána, naleznete v blízkosti vatikánského náměstí sv. Petra, projdete-li Via della Conciliazione směrem k Tibeře.

Jeho poloha přímo vyzývá spojit návštěvu baziliky Sv. Petra s tímto římským monumentem, jenž je rovněž spojen s životem papežů. Vždyť to byly právě zdi Andělského hradu, kde hledali ochranu při nepokojích a kam prchali tajnou chodbou v hradbách před nebezpečím.

Své jméno, Castel Sant´Angelo, získal hrad pravděpodobně v roce 590 n. l., kdy se měl papeži Řehořovi Velikému zjevit archanděl Michael, oznamující konec morové rány a tím spásu města Říma. Toto zjevení připomíná také bronzová socha archanděla Michaela.

Původní stavba začala vznikat za vlády císaře Hadriána a byla myšlena jako hrobka císařů, odtud také její označení Mole Hadriána. Dokončení stavby se však Hadrián nedožil, hrobku dokončil rok po jeho smrti Antonius Pius.

Samotná budova hradu se skládá z mohutného čtvercového základu o výšce 15 m a délky strany 98 m. Uprostřed tohoto čtverce se nachází válec o průměru 64 m a vysoký 21 m. Postupem času došlo k přeměně hrobky na vojenskou pevnost.

V roce 406 n. l. císař Honorio přestavěl původní budovu na baštu. V X. století pak došlo k přeměně bašty na hrad. V rozích čtvercové základny jsou vybudovány čtyři věže pojmenováné po sv. Janovi, sv. Matouši, sv. Marku a sv. Lukáši. Další stavební zásahy do podoby hradu provedli ještě Alessadro IX. a Giullio II. - ten nechal vestavět loubí na vrchní části v prostorách bytu papeže.

Ve své minulosti nesloužil Andělský hrad jen jako ochranné sídlo papežů, ale smutně proslul jako vězení církve. Jedním z vězňů pobývajících za jeho zdmi byl také Giordano Bruno, odsouzený jako kacíř církví k smrti upálením.

Dnes je v Andělském hradu umístěno muzeum věnované samotnému hradu a městu Římu. Nacházejí se tady také expozice Národního vojenského muzea (Museo Nazionale Militare) a Muzea umění. Pokud vás překvapí poslední expozice, pochopíte, až po vstupu zhlédnete stěny a stropy s výzdobu bohatou na fresky.

Takže až zavítáte do Říma, nechte si ve svém časovém plánu také místo na Castel Sant´Angelo a přilehlý Ponte Sant´Angelo s deseti sochami andělů symbolizujících utrpení Krista. Návrhy soch pochází od Berniniho, on sám však je autorem jen dvou z nich, ostatní jsou již díla jeho žáků.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.