Některá severoitalská města jsou skutečnou perlou v evropské historii, kultuře i vzdělanosti. Ne jinak tomu je i v případě jezery obklopené Mantovy, uvnitř zdobené elegantními paláci, náměstími, zahradami i majestátnými kostely.   

Nejslavnější rodák

V roce 70 př. Kr. se poblíž tehdejší Mantovy narodil Vergilius, jeden z nejslavnějších básníků všech dob, autor známé Aeneis.

„Vytvořil s geniálním mistrovstvím monumentální umělecké dílo, které se brzy stalo římským národním eposem a nacházelo po celý středověk až do novověku zvláště v románských zemích stále nové obdivovatele a napodobitele“, uvádí se v knize ABC Antiky.

Rod Gonzagů

O největší rozkvět města se zasloužil rod Gonzagů, který podporoval rozvoj kultury a umění. Pozvali slavné umělce, mezi nimiž nechyběl například architekt Leon Battista Alberti (1404-1472), podle jehož návrhů byl vybudován renesanční kostel Sant´Andrea na Piazza delle Erbe.

V překrásné rezidenci Palazzo Ducal na Piazza Sordello, která je tvořena množstvím budov, nádvoří a zahrad, se můžeme pak obdivovat například freskám od Antonia Pisanella (asi 1397-1455).

Ve městě pobýval i slavný vlámský malíř Petr Paul Rubens (1577-1640). „Jistě naslouchal mnoha vášnivým diskusím a studoval mnoho nových i starých děl nejen v Římě, ale i v Janově a Mantově “, uvádí E. H. Gombrich v knize Příběh umění. 

Karel Čapek spokojený nebyl

Po první světové válce do Mantovy zavítal i český spisovatel Karel Čapek, který měl ale k městu velké výhrady.

 „A Mantova vyčerpala už mou trpělivost. Nechť nikdy cizincova noha nestane v Mantově! A abyste věděli, jsou tam ke všemu špatné postele, nijaké jídlo a lid nepříjemný“, napsal Karel Čapek v Italských listech.

Karla Čapka zde muselo potkat asi něco hodně nepříjemného, že takto zanevřel na úchvatné severoitalské město, za jehož krásami každým rokem přijíždí desetitisíce návštěvníků.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.