Pozůstatky vyhaslých sopek daly městu, jež je obklopilo, příznačný název, v překladu znamenající "vztyčeno v údolí". Dnes má Le Puy-en-Velay v regionu Auvergne kolem dvaceti tisíc obyvatel, ale turistů sem za místními dominantami, viditelnými ze všech světových stran, zavítá každoročně mnohokrát víc. 

Zcela unikátní poloha jistě přispěla k tomu, že sem přicházeli poutníci už v prvním tisíciletí, a právě z tohoto města se prý v roce 951 vydali pod vedením biskupa na první zdokumentovanou pouť do Santiaga de Compostely.  

My se sice nevydáme na dlouhou pouť do Španělska, ale i při zdolání sopečných kuželů budeme potřebovat také spoustu energie. Začněme výstupem na Rocher Corneille, na jehož vrcholku stojí obří socha Matky Boží francouzské, odlitá z materiálu, který vznikl roztavením více než dvou stovek děl ukořistěných během krymské války.

Uvádí se, že měří 16 metrů a s téměř sedmimetrovým podstavcem váží 835 tun. Pozornost přitahuje nejen svou velikostí, ale také poněkud nepřirozeně červenou barvou. Jejímu vztyčení v září 1860 přihlíželo sto dvacet tisíc lidí.

Pod vrcholkem s madonou se rozprostírá staré město plné úzkých dlážděných uliček. Dovedou nás až k bazilice Notre-Dame-du-Puy z 12. století, obestavěné ze tří stran budovami kláštera a dalšími církevními objekty. Svatostánek, který je zapsán na seznamu UNESCO, prošel rekonstrukcí a kupole či západní průčelí s lomenými oblouky dokumentují orientální vliv.

Ke vstupu vede dlouhé kamenné schodiště a uvnitř lze vidět zachovalé fresky z 13. století nebo kopii jedné z nejznámějších černých madon, kterých je v tomto kraji více. Vznikly údajně pod vlivem byzantského slohu, jsou vyřezané z tmavého ořechu nebo cedru a časem zcela ztmavly. Místní originál byl spálen během Velké francouzské revoluce.

Nejosobitější pamětihodnost se však nachází jinde - na dalším, osmdesát  metrů vysokém sopečném pahorku a musíme k ní zdolat 268 strmých schodů. Románská kaple Saint-Michel d'Aiguilhe, postavená z lávového kamene, pochází z 11. století a místo, kde stojí, bylo od nejstarších dob považováno za posvátné. V základech kostela se našly pozůstatky dolmenů. Římané tu později uctívali boha Merkura.

Kostel nechal postavit v roce 969 biskup Gothescalk z Puy po návratu z pouti do Compostely a založením kostela plnil jakýsi slib. Původní kaple byla jen čtyřúhelníková se třemi apsidami, ale v polovině 11. století se stavba rozšířila o věž, inspirovanou katedrálou v Puy. Na konci 11. století byla jižní apsida zbrourána a nahrazena budovou pro kněze, vznikla tu i malá kaple a nová loď.

Unikátní výhled na celé Le Puy-en-Velay - příkré sopečné svahy obsypané kamennými a klikatá koryta řek Borne a Loiry - bere dech stejně jako schody na začátku.

Za pozornost stojí také dva mohutné staré mosty přes říčku Borne. Jeden (d'Estroulhas) je 200 m dlouhý a poprvé písemně doložený v polovině 13. století, jeho základy ale mohou pocházet ještě z období před rozmachem římského impéria na tomto území. Druhý most de Roderie spojil břehy ve 14. století.

Pak už nám zbývá projít se po městě samotném, obdivovat nádherné krajky, jimiž je Le Puy-en-Velay pověstné, a zakoupit si zelenou čočku, která také patří mezi místní rarity.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.