Zachariášovi učarovala renesance

V málokterém městě se natočilo tolik filmů jako v Telči, domy na náměstí vytvářejí iluzi kulis a nemají u nás obdoby. Městská památková rezervace a památka UNESCO je utvořena souborem zachovalých a mimořádně kvalitních renesančních a barokních staveb.

Dominantou je velký zámek postavený na místě gotického hradu Zachariášem z Hradce. Panství zdědil po svém otci, při cestě českých velmožů do Janova v roce 1551 ho okouzlila renesance. Zámek páni z Růže považovali právem za rodinný klenot, jejich rody s různobarevnými květy vystavěly ty nejhezčí památky, které  u nás máme.

Perchtina kaše

Za panování jejich rodu nebyl nikdy zámek prodán, nádherné jsou malované dřevěné stropy, soubory zbraní, fajáns, obrazy. Na jednom z nich je v Rytířském sále vymalována proslulá Perchta, Bílá paní známá zejména z Rožmberka. Zavedla tu hezký zvyk - chudině se podávala sladká kaše. Roku 1645 obsadili město Švédové a zvyk zrušili.

Podle dobových kronik jim to vydrželo sedm dnů, vrchní švédský barbar byl Perchtou tak vystrašen, že málem šel rozdávat kaši sám.

Jedinečná je také štuková výzdoba kaple Všech svatých s mramorovým náhrobkem Zachariáše a Kateřiny z Hradce, který je obklopen dekorativní kovanou mříží. Proslulý je i obraz dělení majetku a vznik pánů z Růže z původních Vítkovců. Také obraz z Pražské defenestrace, je na něm  vymalován jeden z vlastníků Telče, Vilém Slavata.

O nádheře zámku, města a okolí, račte se přesvědčiti sami.

Filmů se tu točilo opravdu požehnaně, od dramat, komedií, zvláště pak pohádky a televizní filmy.

Kapustový drak

Jan Werich hodně Telč vyzvedl ve snímku Až přijde kocour, Zdeněk Troška se tu vyřádil ve filmu Z pekla štěstí. Jeho roztomilý dráček Bucifal byl jeden z prvních počinů počítačové techniky, dříve se animovalo, dokreslovalo. Příšerka měla křídla udělaná z povařených listů kapusty, břicho z palačinkového těsta. Možná by spíš spolkla princezna obludku než opačně.

Dalšími snímky byly Bathory, Helimadoe, Výlet, O ztracené lásce, Červený bedrník, Stříbrná paruka, Jak se budí princezny…

Telč zkrátka táhne, přesto že i tady je podloubí plné krámů s tuctovým  zbožím. Z kostelní věže přehlédnete město obklopené třemi rybníky, nedaleko nádraží stojí rozhledna Oslednice. Minulý rok zámek navštívilo 84 000 turistů.

Ještě přidat

„Telč sice patří mezi památky UNESCO, ale její propagační potenciál nebyl dosud maximálně využit, na zámku chybí další prohlídková trasa a zámecký areál skýtá nové možnosti využití,“ zamýšlí se nad důvody telčské snížené návštěvnosti Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Východiskem by mohl být chystaný projekt revitalizace zámku, se kterým se Národní památkový ústav bude ucházet o finanční grant z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.