Březno mělo namále

Staviteli renesančně barokního objektu byli páni z Bünau, následující majitelé ho mírně vylepšili. Klenotem je bývalá kaple, která se stala farním kostelem svatého Floriána. S objektem je propojena krytou chodbou. V kostele je jedinečný oltář s alabastrovými reliefy.

Zámek po roce 1945 převzal stát (posledním soukromým majitelem byl Lev Skrbenský z Hříště, syn Malvíny Kolowrat-Krakowské-Novohradské). Od poloviny 20. století do roku 2002 bylo v zámku umístěno výpočetní středisko ČSD.

V devadesátých letech minulého byl opuštěný a nevyužívaný zámek ve velmi devastovaném stavu. Rozsáhlá obnova starého a nového zámku se uskutečnila v letech 2009–2011; poté zde bylo zřízeno sídlo ústeckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Konají se se tu různé přednášky, semináře, výstavy. Odepisovaná památka slouží veřejnosti.

O záchraně zámeckého parku v Jezeří

Šestnáctého října zde proběhne přednáška o záchraně parku zámku v Jezeří. Výjimečná stavba na úbočí Krušných hor byla v minulosti na odpis, měla ustoupit přibližující se těžbě uhlí. Posledních dvacet let se věnuje záchraně kulturní památky prvořadého významu s nesmírným nasazením hraničícím se zarputilostí kastelánka Mgr. Hana Krejčová s řadou spolupracovníků. Nesmírně cenná a památka si toho již prožila hodně.

Přednáška Jiřího Krechlera se věnuje významné etapě parkových úprav zámku Jezeří. V roce 1838 byl na Jezeří vybudován anglický park společně s okrasnými školkami na místě dřívější kuchyňské zahrady pod zámkem. Školky dosáhly světové proslulosti v 1. polovině 20. století za vrchního zahradníka Emanuela Ordnunga.

Po druhé světové válce byl areál majetkově rozdělen a docházelo k postupné degradaci kompozice lesnickými zásahy a poklesy terénu způsobenými hlubinnou těžbou uhlí. Od roku 1955 probíhala likvidace obce Jezeří.

Roku 1978 byla zahájena těžba uhlí v jihozápadní části parku. Poté byla v rámci přípravy k zamýšlené těžbě uhlí na teritoriu celého parku zničena jeho horní nejvýznamnější část s budovami a skleníky. Ještě v roce 1980 byla odhadována hodnota dřevin Dolního parku na 378 miliónů Kč. Dnes činí rozloha dochovaného torza parku z původních 50 hektarů pouhých 28 hektarů. Od roku 2005 navíc dochází k sesuvům na jeho jižní a východní straně.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.