Od nového školního roku bude činnost obou předškolních klubů úspěšně pokračovat a středisko přijímá nové přihlášky. Rodiče dětí tak stále mohou přihlásit své děti do předškolního vzdělávání jak ve středisku v Proseticích, tak v Trnovanech. Program je zaměřen na děti ze sociálně znevýhodněných rodin a lokalit.

Do klubů chodí děti, které neznají tvary, mají velmi chudou slovní zásobu a pravidelný řád ve škole je pro ně nový. Školní program od 1. třídy nestíhají a některé děti díky tomu přestupují brzy na základní školu praktickou.

Řešením je nízkoprahové předškolní vzdělávání, o které se Salesiánské středisko Štěpána Trochty snaží již několik let. Cílem projektu je zvýšit připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku a zvýšit a podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Terénní pracovnice navazují kontakt s rodinami přímo v domácnostech, snaží se je motivovat k tomu, aby dítě posílaly do předškolního klubu.

„Středisko má i zkušené romské terénní pracovnice a to pomáhá. Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na podporu integrace romské komunity pro rok 2014 a díky podpoře Nadace Karla Janečka se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu, což se pozitivně projevilo na obsahu a kvalitě vzdělávání. Od nastávajícího nového školního roku budou oba naše předškolní kluby úspěšně pokračovat ve své činnosti,“ uvedla ředitelka salesiánského střediska Vendulka Drobná.

A jak vypadá praktická činnost salesiánského střediska při realizaci tohoto projektu? Kromě výchovně vzdělávacího procesu v samotném středisku děti dostávají jedenkrát týdně úkol na doma. Tím se do činnosti zapojují také rodiče. Středisko se snaží děti motivovat také tím, že za pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů dostávají malou odměnu.

Všichni spolupracovníci na projektu věří, že se jim podaří všechny děti řádně připravit na povinnou školní docházku. To je cílem teplického Salesiánského střediska Štěpána Trochty - domu dětí a mládeže i celého projektu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.