Jednu z nejstarších a nejznámějších anglických barokních oper z 80. let 17. století na námět starořecké báje spolupořádá Kulturní centrum Duchcov a zámek Duchcov v rámci Letních tónů Duchcova. Akci podporuje Ústecký kraj.

Romantický a zároveň napínavý příběh se odehrává ve slunném Středozemí. Trójský princ Aeneas ztroskotá se svým loďstvem u břehů Kartága. Královna Dido ho přijme a na svém dvoře poskytne Trójanům azyl. Dido a Aeneas se do sebe zamilují, avšak kletba nutí Aenea naplnit své poslání a odplout k italským břehům. Dido pochopí, že Aeneův odchod je nevyhnutelný, bez svého milého však ztrácí smysl života. Jak to všechno dopadne, dozvíte se přímo na scéně zámku Duchcov. Představení bude uvedeno v angličtině s českým průvodním slovem.

Mytologický příběh o trójském princi Aeneovi a královně Didoně bude uveden v režii a choreografickém nastudování Vladimíra Gončarova ve Valdštejnském sále duchcovského zámku v sobotu 23. září 2017 od 18 hodin.

Hodinu před představením se bude konat speciální komentovaná prohlídka expozice Okouzleni antikou, kterou organizuje správa zámku Duchcov s odborníky z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Prohlídka bude tematicky zaměřena na Hrdiny a válečníky antických bájí a potrvá 55 minut.

Během prohlídky se dozvíte mnoho zajímavostí o největších válečných konfliktech ve starořecké mytologii, o bájných hrdinech a jejich dobrodružstvích, o jejich podobách v proměnách času od antiky do současnosti, ale i o tom, jak antičtí hrdinové znovu ožili ve šlechtických divadlech a scénách hradů a zámků.

Při zakoupení vstupenek na představení Dido a Aeneas a současně na speciální komentovanou prohlídku expozice Okouzleni antikou nabízí správa zámku na obě akce zlevněné vstupné.

Další informace: https://www.zamek-duchcov.cz/cs

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.