Kaple sv. Václava v Mnichovském Týnci je důkazem toho, že kde je vůle, tam je i cesta. Barokní kaple stojící v centru obce byla dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Nejprve se na jejím osudu negativně podepsala válečná a poválečná léta, kdy v oblasti Sudet docházelo k vysídlení původních obyvatel a po válce naopak k doosídlení, takže původní rodiny, které měly k obci a její kapli hlubší vztah vymizely.

Následovala 50. léta, která přinesla kolektivizaci, pronásledování „kulaků“ ale i věřících. Lidí, kteří by navštěvovali kostel, pochopitelně citelně ubylo, což se podepsalo i na stavu kaple. V 80. letech už jen dožívala a po převratu v roce 1989, kdy se řešil převod majetku z církve na obec, nechal děkan Horák kapli zamřížovat a převést rejstřík varhan do Loun. Šlo o unikátní barokní rejstřík pořízený klášterem v Oseku pro hudebního skladatele Karla Loose (1722-1772).

V 90. letech byla kaple uzavřena. Interiér byl poničený a rozkradený. Změnu měl přinést rok 2007, kdy obec přistoupila k rekonstrukci. Bohužel se ale stav jen zhoršil. Po opravě střechy začalo do kaple zatékat.

Řada místních obyvatel nechtěla jen nečinně přihlížet dalšímu chátrání. Vznikl tak Spolek přátel Mnichovského Týnce. Spolek si kapli pronajal a začal pracovat na tom, aby se objektu vrátil jeho původní barokní ráz.

Nejprve bylo potřeba začít s čištěním interiéru od silných nánosů holubinců. Byl snesen zdevastovaný strop, očištěn oltář i mobiliář. Největším problémem však zůstávalo zatékání opravenou střechou. V roce 2017 tak došlo k opětovné opravě střechy, na kterou byla opětovně umístěna volská oka. Opravou střechy ale práce Spolku nekončí. Má řadu dalších plánů, jak vrátit kapli původní krásu. Zaměří se nyní na interiér. Nechává připravit nový oltářní obraz a získal pozdně barokní zvon. Pořádá také přednášky a kulturní akce, aby se pozvedl život v obci. 

Autorům proměny můžete poděkovat za jejich úsilí tím, že podpoříte kapli v soutěži o Nejlepší proměnu, která je vyhlášena v rámci výstavy Má vlast cestami proměn. Hlasovat pro kapli můžete na: http://cestamipromen.cz/hlasovani - najdete ji pod číslem 98.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.