Žáci v planetáriu shlédli vzdělávací pořad Pohyby Země. Propluli celou Sluneční soustavou, zblízka se zastavili u každé z planet, ale nejvíce pozornosti patřilo planetě Zemi. Žáci tak měli jedinečnou možnost podívat se na Zemi odkudsi z vesmíru coby kosmonauti pomyslné vědecké výpravy. Pozorovali, jak se planeta otáčí, jak se na ní střídá den a noc nebo roční období a dozvěděli se i příčinu těchto jevů. Pořad navazoval na znalosti získané v přírodovědě a vlastivědě. 

Druhým cílem exkurze byl půvabný Místodržitelský letohrádek, sídlo Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea. Tam se žáci seznámili nejen s bohatou historií budovy, ale především se způsobem uchovávání časopisů a novin pro budoucí generace. Mohli si prohlédnout několik set let staré tiskoviny, v jiných si mohli i listovat.

Viděli tak například Pražské Nowiny z roku 1848, nebo dětský časopis Sluníčko z roku jejich narození. Mohli porovnat vydání současného časopisu Vesmír s tím z roku 1873 a zjistili, že bulvární plátky nejsou výsadou 21.století.

Lounská základní škola se snaží v rámci výuky zprostředkovat svým žákům nejen znalosti a dovednosti, ale také příjemné zážitky. V říjnu ještě žáci navštíví vybraná představení v Městském divadle či využijí některých programů Městské knihovny v Lounech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.