Rodiče současných žáků školy se mohli přijít podívat přímo do výuky na prostředí školy i práci učitelů. Od 16 hodin bylo uspořádáno setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol z Loun i blízkého okolí. Tato aktivita školy pomáhá každoročně s rozhodnutím o budoucím studiu vycházejících žáků.

Souběžně probíhaly i třídní schůzky. Některé třídy druhého stupně dokonce připravily v rámci výuky vaření malé občerstvení pro rodiče. 

Další den otevřených dveří plánuje škola již na sobotu 16. listopadu. Rodiče budoucích prvňáčků i ti, kteří uvažují o přestupu z jiné školy, mají možnost projít si školní budovu, nahlédnout do tříd, jídelny, tělocvičny či bazénu. Učitelé prvního stupně jsou připraveni seznámit rodiče se svými metodami práce i s vybavením učeben.

Zaujme především práce na interaktivních tabulích, kterých je na celé škole již 16. Otevřeny budou také odborné učebny na druhém stupni, jako je učebna fyziky či přírodopisu, chemická laboratoř, cvičná kuchyňka i učebna výtvarné výchovy. Skupinky zájemců o prohlídky budou provázet sami učitelé. Rodiče tak získají přehled nejen o materiální, ale i personální kvalitě školy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.