Projíždět vesnicemi v severních Čechách může někdy připadat člověku, že tam teprve skončila válka nebo byla vysídlena nebo její obyvatelé vymřeli. Prázdné baráky, opadané omítky, vytřískaná okna. I tak může působit první dojem při příjezdu do středověkého města Úštěku.

Autobus zastaví u kostela a hned první dojem v uzření dřevěných starobylých dveří s nápisem šatlava napovídá, že ve městě bude zjevně něco z doby dávné či ještě dávnější a překvapení se dostavuje téměř na každém kroku.

Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla oslní obrazem od Karla Škréty z roku 1656 ve zlaceném rámu členitých tvarů, který znázorňuje Pannu Marii s Ježíškem rozmlouvající se sv. Petrem a sv. Pavlem. Sochy po stranách navazující na dílnu Matyáše Brauna. Hlavní loď kostela nabízí další nádherné poklady různých slohů. Samotná stavba pochází ze sedmdesátých let osmnáctého století je monumentem, dominujícím nad městem v nejvyšším bodě náměstí.

V sousedství kostela bývala pravidelně radnice a současně i šatlava. Ta v Úštěku láká k návštěvě silnými dubovými dveřmi a s rytířem za výlohou. Do podzemí zavede průvodkyně, která umožní i vlastní tvorbu groše či vyzkoušení pocitu vězně v podzemní kobce. Ty jsou v pěti podzemních podlažích. Vše v domě původu gotického, tedy budovaného nejméně před pěti sty léty.

Cestou náměstím nelze vynechat informační centrum, spojené současně s knihovnou, kde pracuje velmi ochotná Dana Břešťanová. Prozradí, že město je navštíveno hlavně v létě během turistické sezóny, ale sedm tisíc návštěvníků v infocentru za rok nesvědčí o velké popularitě města, přestože má tak zajímavou a bohatou historii včetně bohatě památek.

Reputaci městu dělá galerie, kde se koná řada výstav. Jsou součástí bohatého kulturního života ve městě. Stačí nahlédnout do Zpravodaje, v něm je uvedeno mnoho akcí počínaje zimním obdobím plesů a  koncertů. Na slétávání andělů přijíždějí lidé až z dalekého okolí. Hojně je navštěvován i letní jarmark.

Sejít po schodech na terasy pod Ptačí domky je další atrakcí, která je jedinečnou podívanou. Domky posazené na skále a zavěšené na trámech ční do prostoru vysoko nad zemí. Část je stále obydlena, přestože byly postaveny v polovině devatenáctého století. Pozoruhodné jsou tím, že jejich prostory jsou vytesány do skály jakoby v podzemí z ulice, z druhé strany jsou nad zemí.

Zvláště mládež zaujme čertovské muzeum v Pikartské věži, naproti pak ještě vodní svět. Věž je nejsilnější a nejmohutnější částí dávného městského opevnění. Byla postavena roku 1428 za husitského hejtmana Václava Cardy z Petrovic (odtud název Pikartská, tak byli husité hanlivě označováni svými odpůrci). Sloužila k zesílení obranyschopnosti úštěckého hradu, dnes je v ní galerie.

V samotném okolí Úštěku lze najít mnoho zajímavých památek. Příkladem mohou být Konojedy a jejich zámek, hrad Helfenburk, v letním období nepohrdne návštěvník koupáním v jezeře Chmelař.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.