V úterý 27. ledna se v Terezíně uskutečnila vzpomínková akce k 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Akce, které se zúčastnilo 90 žen a mužů přeživších holocaust, několik desítek politiků z celé Evropy, představitelé Evropského židovského kongresu, zástupci Federace židovských obcí ČR a spousta jiných významných hostů, byla zakončením mezinárodního fóra Let My People Live!

Jedním z bodů programu bylo vytvoření židovské hvězdy ze 142 dětí – právě tolik jich přežilo v terezínském ghettu. Z tohoto důvodu byla naše škola požádána o účast na této akci. Veškeré organizační zajištění, včetně choreografie samotné, měla na starost italská agentura Pallazigas, jejíž choreografka Dimitra mimo jiné připravovala paralympiádu v Soči. Našimi „kolegy“ se také stali členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří zpívali známý úryvek z opery Brundibár.

Vše pro nás začalo v pátek 23. ledna. Po vyučování 100 našich žáků společně s učiteli nasedlo do autobusů a vyrazilo do Prahy vstříc dobrodružství a novým zkušenostem. Po příjezdu musely všechny děti projít registrací, poté obdržely čísla, seřadily se podle věku a postupně byly umísťovány do hvězdy na určitou pozici, kterou si musely zapamatovat. Tato část byla velmi náročná, a to nejen pro děti, ale i pro učitele.

Když byli všichni rozděleni do skupin, začalo se s nácvikem. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a byla dětem překládána. Po prvním dni jsme odjížděli domů se smíšenými pocity, unavení, vyčerpaní. V pondělí nás čekalo totéž, ale nácvik už byl mnohem rychlejší a zábavnější. Všichni už věděli, co mají dělat, kde stát, kam jít a choreografie byla postupně vylepšována o malé detaily, jež ve finále umocnily okamžiky piety. Poslední pondělní zkouška na našich tvářích zanechala stopy dojetí a slz. Tak moc to bylo hezké! Nejnáročnější část akce jsme však měli stále před sebou.

V úterý ráno jsme se za mimořádných bezpečnostních podmínek přesunuli autobusy na Židovský hřbitov v Terezíně, kde jsme se setkali s našimi kolegy „Brundibáry“. Počasí nám opravdu nepřálo, a tak jsme se po posledních zkouškách v „novém“ prostředí vrátili do školy na oběd zmoklí a promrzlí.

Po obědě nás autobusy opět převezly na místo konání akce, kde jsme ve velkém vytápěném stanu čekali na její zahájení. Na řadu děti přišly až kolem 16.15 hod, po proslovu britského herce Bena Kingsleyho. Nastupovaly na svá místa společně s „Brundibáry“, kteří se k nim po zpívání přidali. Hvězda, kterou pomocí LED svíček za zvuků skladby „Oyfn Pripetshik“ děti vytvořily, byla opravdu krásná a v počínajícím šeru velmi dobře viditelná.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.