Projekt vytvořil prostor pro setkávání divadelníků a diváků v místním Multicentru. Zároveň představil mimořádné a pozoruhodné divadelní inscenace v široké škále tematické, stylové i žánrové (činohra, hudební, taneční, drama terapeutické i pouliční divadlo).

Projekt též přispěl k pozvednutí kulturnosti a vzdělanosti pacientů nemocnice a návštěvníků všech věkových a sociálních skupin. Kromě jedinečného uměleckého zážitku plnil i výchovnou, estetizující a kultivující funkci. Představení přinesla divákům pousmání, polechtání bránice, nebo i uronění slzičky, případně popřemýšlení.

V roce 2016 se odehrálo osm divadelních představení, které přivezla amatérská i profesionální divadla, jako např. Divadlo Háta, Divadlo Pavla Trávníčka či Divadlo Jaroslava Sypala. Dokonce dvakrát se na prknech hornobeřkovického Multicentra představilo Docela Velké Divadlo Litvínov s velmi úspěšnými představeními Penzion Ponorka a Něžné dámy, ve kterých excelovali Lukáš Vaculík a Jan Révai.

Mezi kulturními akcemi Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice má divadlo zvláštní postavení, protože se na mnoha představeních podílejí samotní pacienti nemocnice. Pro ně je divadlo již několik let součástí terapeutického procesu.

Příprava divadelní hry a její představení před diváky je pro pacienty zejména z oddělení léčby závislosti prostorem, kde se věnují obecně řečeno zejména resocializaci. Trénují si tak komunikaci či asertivitu v sociální skupině. Objevují či rozvíjejí své umělecké nadání, kreativitu, spontaneitu, apod.

Pro mnohé z nich představuje dramaterapie novou zkušenost se svými vlastními schopnostmi, ke kterým nepotřebují berličku v podobě drogy. Objevení svého potenciálu je také inspirací do života po léčbě, ve kterém se pak divadlu dále aktivně věnují například ve spolupráci se spolky amatérského divadla, apod. V rámci dramaterapie také často zažívají poprvé zkušenost s tím, že ve skupině mohou mít důležité místo, že je na nich závislý výsledek celého projektu.

Letošní rok nabídl také čtyři představení nacvičené v rámci dramaterapie. Nejprve diváci zhlédli hudebně a tanečně dramatickou revue Beřkovice mají talent. V červnu se tleskalo představení Intergalacticshow, které symbolizovalo věčný boj člověka se závislostí. Moderně upravená pohádka O panu Kohoutkovi a paní Slepičkové byla na programu v červenci. Posledním letošním počinem byl muzikál Terezka v říši divů, který sklidil dlouhotrvající standing ovation a který posvětila známá zpěvačka Bára Basiková.

Díky specifické, a přesto pestré dramaturgii se podařilo vybudovat napříč generacemi nemalý okruh pravidelných diváků, pro které se stala návštěva Multicentra neodmyslitelnou součástí běžného života, a oni neformálními přáteli a příznivci, kteří se nedočkavě těší na každé nové představení.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem a dalšími partnerskými subjekty. Tímto jím mnohokráte děkujeme a věříme, že i v roce 2017 přispějí k rozvoji divadla v Multicentru Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.